Tư vấn thay đổi cổ đông, thành viên công ty

Tư vấn thay đổi cổ đông, thành viên công ty

Thay đổi thành viên công ty (Công ty TNHH 2 TV trở lên) và thay đổi cổ đông sáng lập (Công ty cổ phần) là một trong những thay đổi phổ biến trong hoạt động của một doanh nghiệp. Nhằm giúp khách hàng hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục pháp lý trong việc thay đổi thành viên và cổ đông sáng lập.

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

0961991038
Gọi ngay
Zalo Zalo
Skype
Facebook Facebook chat