MỨC VỐN ĐIỀU LỆ NÊN ĐỂ BAO NHIÊU?

Trả lời: Vốn điều lệ là mức vốn góp thực tế khi mở Công ty. Bên cạnh đó, việc để vốn điều lệ có ảnh hưởng đến mức lệ phí môn bài mà công ty phải đóng hằng năm, cụ thể:

Stt Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư Lệ phí môn bài phải nộp
1 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư > 10 tỷ đồng 03 triệu đồng/năm
2 Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ≤ 10 tỷ đồng 02 triệu đồng/năm
3 Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 01 triệu đồng/năm

Lưu ý: – Nếu vốn điều lệ ở mức thấp hoặc quá thấp: khó tạo niềm tin cho đối tác;

– Nếu vốn điều lệ ở mức cao hoặc quá cao: tính rủi ro của người góp vốn tăng nhưng dễ dàng tạo sự tin tưởng với đối tác, khách hàng. Đặc biệt trong các hoạt động đấu thầu…

Vì vậy, khi đăng ký vốn điều lệ, cần cân nhắc đến các yếu tố như khả năng tài chính, quy mô kinh doanh, định hướng phát triển…

Banner footer