CÔNG BỐ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

CÔNG BỐ THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHOẺ

Ngoài ra, Công bố thực phẩm bảo vệ sức khỏe bảo vệ quyền lợi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đối với sản phẩm của mình. Thông tư số 43/2014/TT-BYT qui định:Thực phẩm BVSK nhập khẩu và sản xuất trong nước đã có quy chuẩn kỹ thuật phải được công bố hợp qui tại Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.1/ Thực phẩm bảo vệ sức khỏe được sản xuất trong nước phải đáp ứng yêu cầu sau :

– Đảo bảo cơ sở vật chất sản xuất, con người và môi trường.
– Giấy phép đăng ký kinh doanh trong đó có ngành nghề sản xuất.
– Có giấy phép công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chỉ tiêu công bố, phiếu kiểm nghiệm, công dụng của sản phẩm.

2/ Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhập khẩu :

– Được cơ quan có thẩm quyền ở nước sản xuất cho phép lưu hành tại nước đó.
– Lảm kiểm nghiệm sản phẩm, công bố tiêu chuẩn chất lượng trước khi nhập sản phẩm về Việt Nam.

3/ Doanh nghiệp cần cung cấp tài liệu sau :

– Giấy đăng ký kinh doanh.
– Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất
– Mẫu, nhãn sản phẩm.
– CFS (giấy phép lưu hành tự do) đối với sản phẩm nhập khẩu.
– CA kết quả kiểm nghiệm trng vòng 12  tháng đối với sản phẩm nhập khẩu.

Luật Tân Hoàng Invest luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm chuyên nghiệp. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệp trong lĩnh vực công bố thực phẩm, chúng tôi  thêm tự tin cung cấp dịch vụ đến Qúy khách hàng đang có nhu cầu.

Banner footer