Bổ sung nghành nghề kinh doanh mạng xã hội

Luật Tân Hoàng Invest sẽ hướng dẫn giải đáp mọi thắc mắc cho bạn về ngành nghề kinh doanh mạng xã hội.

Theo luật doanh nghiệp 2014 doanh nghiệp được phép kinh doanh các ngành nghề mà nhà nước không cấm, nhưng vẫn cần phải thực hiện đăng ký kinh doanh nghành nghề kinh doanh đó.

Hồ sơ thủ tục cần thiết để đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mạng xã hội bao gồm:

  • Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:
  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng kýbổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
  • Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.
  • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng kýkinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
  • Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
  • Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanhtrong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
  • ​Với dịch vụ nhanh nhất,  Luật Tân Hoàng Invest sẽ giúp khách hàng đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mạng xã hội một cách nhanh nhất và đầy đủ nhất. Luật Tân Hoàng Invest sẽ tư vấn hỗ trợ bạn các khoản thuế phí bạn phải đóng khi thực hiện kinh doanh mạng xã hội.​
Để được tư vấn và hỗ trợ chi phí hợp lý nhất, vui lòng liên hệ tới Công ty Luật Tân Hoàng Invest chúng tôi.
Banner footer