Dịch Vụ Thành Lập Công Ty Tại Đà Nẵng Trọn Gói Giá Tốt

Đà Nẵng là một thành phố năng động và phát triển, thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước. Để thành lập công ty tại Đà Nẵng, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thủ tục thành lập công ty khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và thời gian, Luật Tân Hoàng Invest cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng trọn gói.

Nội dung chính

1. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty tại Đà Nẵng

Tuỳ thuộc vào từng loại hình công ty mà bộ hồ sơ cần chuẩn bị cũng sẽ khác nhau. Căn cứ vào “Điều 21, 22, 23, 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP”, Nhà nước quy định hồ sơ đăng ký thành lập công ty bao gồm:

Bộ hồ sơ cần thiết để thành lập công ty tại Đà Nẵng
Bộ hồ sơ cần thiết để thành lập công ty tại Đà Nẵng

Đối với doanh nghiệp tư nhân

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty hợp danh

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 •  Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với công ty TNHH 1 thành viên

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Thủ tục cần thiết để thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dưới đây là những thủ tục cần thiết để tiến hành thành lập công ty tại Đà Nẵng mà bạn cần phải chuẩn bị, cụ thể:

Chuẩn bị nội dung đăng ký kinh doanh

Để thành lập công ty, bạn cần phải chuẩn bị những nội dung cơ bản như: tên công ty; địa chỉ; vốn điều lệ; loại hình kinh doanh và giấy tờ tùy thân. Cụ thể:

Thủ tục cần thiết để thành lập công ty tại Đà Nẵng
Thủ tục cần thiết để thành lập công ty tại Đà Nẵng

Về tên doanh nghiệp

Căn cứ vào “Điều 18 Nghị định 01/2021/NĐ-CP” quy định về việc đăng ký tên doanh nghiệp như sau:

“1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đăng ký tên doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.

 1. Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.
 2. Doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng tên doanh nghiệp đã đăng ký và không bắt buộc phải đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong trường hợp có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 3. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh nghiệp.”

Về địa chỉ

  • Căn cứ theo “Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ-CP”, Trụ sở chính của doanh nghiệp phải tuân theo quy định sau:
 • “Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).”

Về Vốn điều lệ

 • Vốn điều lệ là phần vốn mà các cá nhân hoặc tổ chức cam kết đầu tư vào công ty khi thành lập công ty. Việc chứng minh vốn điều lệ không phải là một yêu cầu bắt buộc khi nộp hồ sơ thành lập công ty.
 • Việc xác định mức vốn điều lệ cần đăng ký phụ thuộc vào tiềm lực tài chính của bạn cũng như định hướng kinh doanh cụ thể của công ty. Không cần phải đăng ký một số vốn lớn nếu bạn không thực sự cần nó. Thay vào đó, bạn nên đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính và giá trị các hợp đồng dự kiến ký kết trong tương lai.

Về loại hình kinh doanh

 • Khi đăng ký kinh doanh mới hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, quy định yêu cầu phải sử dụng mã ngành cấp 4, tức là mã số gồm 4 chữ số, thuộc hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Mã ngành cấp 4 giúp xác định một cách chính xác ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp hoạt động trong quá trình đăng ký kinh doanh và theo dõi hoạt động sau này.

Các loại giấy tờ tùy thân

Để đảm bảo quá trình thành lập công ty diễn ra thuận lợi, doanh nghiệp cần chuẩn bị các giấy tờ định danh và công chứng tương ứng.

 • Đối với cá nhân (người góp vốn là chủ sở hữu/thành viên/cổ đông sáng lập)
  • Căn cước công dân (nếu có).
  • Chứng minh nhân dân (CMND).
  • Hộ chiếu (nếu áp dụng).
  • Bản sao công chứng của tất cả thành viên/cổ đông góp vốn.
 • Đối với tổ chức (người góp vốn là tổ chức)
  • Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp.
  • Bản sao công chứng của tất cả thành viên/cổ đông góp vốn của tổ chức.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Trước khi tiến hành nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bạn cần hoàn thiện bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ khác nhau. Phần này, chúng tôi đã nêu rõ ở phần Bộ hồ sơ đăng ký thành lập công ty phía trên.

Chung quy, bộ hồ sơ cơ bản sẽ bao gồm:

 • Đơn đề nghị thanh lap doanh nghiep (tư nhân, hợp danh, TNHH, cổ phần)
 • Bản điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên/cổ đông trong công ty
 • Giấy uỷ quyền (trong trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp nộp hồ sơ)
 • Bản sao CCCD/CMND (người đại diện, cổ đông, thành viên,…)

Nộp hồ sơ

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, bạn sẽ cần in ấn một bản hồ sơ và ký tên vào đó. Sau đó, bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ theo một trong hai cách sau:

 • Cách 1: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư TP Đà Nẵng. Địa chỉ của phòng đăng ký là Bộ phận một cửa, tòa nhà Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, Thạch Thang, Hải Châu, TP Đà Nẵng.
 • Cách 2: Bạn cũng có thể nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh trực tuyến thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi thành lập doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục nào?

Sau khi đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần thực hiện ngay các thủ tục sau để tránh rủi ro về pháp lý. Dưới đây là các nội dung cần tiến hành ngay:

 • Đăng ký chữ ký điện tử.
 • Mở tài khoản tại ngân hàng.
 • Đăng ký tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT).
 • Đăng ký dịch vụ kê khai thuế điện tử.
 • Đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử.
 • In và đặt in hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.
 • Kê khai thuế môn bài trong năm đầu tiên hoạt động.
 • Treo bảng biển công ty tại trụ sở chính của công ty.

4. Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest

Khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của bên Luật Tân Hoàng Invest, bạn chỉ cần thực cung cấp thông tin cũng như các thủ tục sau:

Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest
Dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest

Khách hàng cần cung cấp những thông tin gì khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest?

Để đảm bảo quá trình đăng ký thành lập công ty diễn ra nhanh chóng và tối ưu chi phí, quý khách hàng cần cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây cho đội ngũ luật sư của Luật Tân Hoàng Invest:

Thông tin về doanh nghiệp:

 • Loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, v.v.).
 • Tên công ty.
 • Địa chỉ trụ sở chính.
 • Ngành nghề kinh doanh (bao gồm mã ngành cấp 4).
 • Vốn điều lệ.

Khách hàng chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản trên, những việc còn lại Luật Tân Hoàng Invest sẽ giải quyết giúp bạn.

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest được thực hiện như thế nào?

Quy trình thực hiện dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết từ khách hàng

Các thông tin và giấy tờ quan trọng cần được cung cấp cho đội ngũ chuyên viên của Luật Tân Hoàng Invest để tiến hành quy trình đăng ký thành lập công ty bao gồm:

 • Đơn đề nghị thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng;
 • Thông tin doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông/Danh sách thành viên;
 • Bản sao CCCD/CMND;
 • Bản điều lệ công ty;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Tân Hoàng Invest đi nộp hồ sơ thành lập công ty tại Đà Nẵng.

Bước 2: Tư vấn thông tin và các gói dịch vụ cho khách hàng

Sau khi tiếp nhận toàn bộ thông tin từ khách hàng, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ thực hiện các bước sau:

 • Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi sẽ tư vấn về các dịch vụ liên quan đến việc thành lập công ty.
 • Đội ngũ chuyên viên sẽ xem xét và xác minh thông tin về tên công ty và địa chỉ công ty để đảm bảo tính duy nhất và phù hợp với quy định pháp luật. Nếu có bất kỳ trùng lặp nào, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn cách sửa đổi để đảm bảo đăng ký thành công.
 • Chúng tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc về quy trình thành lập công ty, giúp bạn hiểu rõ và tự tin trong quá trình này.

Bước 3: Thực hiện thủ tục thành lập công ty tại Đà Nẵng

 • Sau khi thống nhất toàn bộ thông tin, đội ngũ của Luật Tân Hoàng Invest sẽ bắt đầu quá trình soạn thảo hồ sơ. Bao gồm việc chuẩn bị và biên soạn các giấy tờ theo quy định của pháp luật.
 • Chúng tôi sẽ tiếp nhận ủy quyền, thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan chức năng. Điều này bao gồm nộp hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết tại cơ quan quản lý doanh nghiệp và các cơ quan khác liên quan đến quá trình đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Bàn giao kết quả

Khi chúng tôi đã hoàn thành quy trình và có trong tay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan chức năng. Chúng tôi sẽ ký kết bàn giao lại cho bạn.

5. Bảng giá các gói dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng

Dưới đây là bảng giá của các gói dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest mà bạn có thể tham khảo:

Bảng giá gói thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest
Bảng giá gói thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty gói cơ bản

Gói dịch vụ cơ bản bao gồm những nội dung và chi phí sau:

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI CƠ BẢN CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1.200.000 VNĐ

Hoàn thành: 10 ngày làm việc (Cam kết không phát sinh chi phí)

2 Giấy chứng nhận mã số thuế
3 Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu
4 Giấy chứng nhận về cơ quan thuế quản lý do sở kế hoạch đầu tư cấp
5 Dấu tròn pháp nhân công ty (theo gói dịch vụ)
6 Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
7 Xây dựng danh sách cổ đông công ty TNHH hay công ty cổ phần
8 Miễn phí lập tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp
9 Mở tài khoản ngân hàng miễn phí cho doanh nghiệp
10 Hỗ trợ kê khai thuế cho công ty, doanh nghiệp trong 03 tháng sau khi đã thành lập xong
11 Giấy chứng nhận về cơ quan thuế quản lý do sở kế hoạch đầu tư cấp
12 Được bố cáo Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trên Sở Kế hoạch – Đầu tư
NOTE:

 • Thiết kế logo miễn phí.
 • Tặng gói website cơ bản miễn phí trị giá 1.500.000 VNĐ.
 • Tặng 500 số hóa đơn trị giá 700.000 VNĐ.

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty gói nâng cao

Gói dịch vụ nâng cao bao gồm những nội dung và chi phí sau:

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI NÂNG CAO CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Phí tra tên doanh nghiệp (Nếu cần thiết) 1.400.000 VNĐ

Hoàn thành: 08 ngày làm việc (Cam kết không phát sinh chi phí)

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Giấy chứng nhận mã số thuế
4 Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu
5 Giấy chứng nhận về cơ quan thuế quản lý do sở kế hoạch đầu tư cấp
6 Dấu tròn pháp nhân công ty (theo gói dịch vụ)
7 Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
8 Xây dựng sổ cổ đông công ty TNHH hoặc công ty cổ phần
9 Miễn phí lập tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp và các tờ khai khác ban đầu của doanh nghiệp.
10 Hỗ trợ kê khai thuế liên quan cho công ty, doanh nghiệp trong 03 tháng sau khi đã thành lập xong
11 Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp
12 Tư vấn và cung cấp các tài liệu liên quan tới việc in hóa đơn VAT cho công ty, doanh nghiệp.
13 Mở tài khoản tại ngân hàng (miễn phí)
14 Được bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trên Sở Kế hoạch – Đầu tư
15 Tư vấn pháp luật miễn phí trong 01 năm đầu cho doanh nghiệp (những vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động)
NOTE:

 • Thiết kế logo miễn phí.
 • Tặng gói website cơ bản miễn phí trị giá 1.500.000 VNĐ.
 • Tặng 500 số hóa đơn trị giá 700.000 VNĐ.

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty gói chuyên nghiệp

Gói dịch vụ chuyên nghiệp bao gồm những nội dung và chi phí sau:

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI CHUYÊN NGHIỆP CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Phí tra tên doanh nghiệp (Nếu cần thiết) 3.690.000 VNĐ

Hoàn thành: 10 – 12 ngày (Cam kết không phát sinh chi phí)

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Giấy chứng nhận mã số thuế
4 Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu
5 Giấy chứng nhận về cơ quan thuế quản lý do sở kế hoạch đầu tư cấp
6 Dấu tròn pháp nhân công ty (dấu liền mực)
7 Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
8 Xây dựng sổ cổ đông công ty TNHH hoặc công ty cổ phần
9 Miễn phí lập tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp và các tờ khai khác ban đầu của doanh nghiệp.
10 Hỗ trợ kê khai thuế liên quan cho công ty, doanh nghiệp trong 03 tháng sau khi thành lập xong
11 Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu
12 Mở tài khoản tại ngân hàng (miễn phí)
13 Được bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trên Sở Kế hoạch – Đầu tư
14 Dấu chức danh
15 Đăng ký chữ ký số điện tử cho doanh nghiệp ( thời hạn là 03 năm)
16 Tư vấn và phát hành hóa đơn điện tử cho công ty, doanh nghiệp 500 số
17 Tư vấn pháp luật trọn đời (những vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động)
NOTE:

 • Thiết kế logo miễn phí.
 • Tặng gói website cơ bản miễn phí trị giá 1.500.000 VNĐ.
 • Tặng 500 số hóa đơn trị giá 700.000 VNĐ.

Bảng giá dịch vụ thành lập công ty gói hoàn thiện

Gói dịch vụ hoàn thiện bao gồm những  nội dung và chi phí sau:

STT NỘI DUNG DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY – GÓI HOÀN THIỆN CHI PHÍ VÀ THỜI GIAN
1 Phí tra tên doanh nghiệp (Nếu cần thiết) 4.350.000 VNĐ

Hoàn thành: 10 – 15 ngày (Cam kết không phát sinh chi phí và đã bao gồm phát hành hóa đơn VAT)

2 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
3 Giấy chứng nhận mã số thuế
4 Giấy chứng nhận mã số xuất nhập khẩu
5 Giấy chứng nhận về cơ quan thuế quản lý do sở kế hoạch đầu tư cấp
6 Dấu tròn pháp nhân công ty (dấu liền mực)
7 01 dấu chức danh or dấu chữ ký
8 Điều lệ, hồ sơ nội bộ công ty
9 Xây dựng sổ cổ đông công ty TNHH hoặc công ty cổ phần
10 Miễn phí lập tờ khai thuế môn bài sau khi thành lập doanh nghiệp và các tờ khai khác ban đầu của doanh nghiệp.
11 Hỗ trợ kê khai thuế liên quan cho công ty, doanh nghiệp trong 03 tháng sau khi thành lập xong
12 Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu về khai thuế điện tử
13 Đăng ký chữ ký số điện tử cho doanh nghiệp (thời hạn là 03 năm)
14 Tư vấn và phát hành hóa đơn điện tử cho công ty, doanh nghiệp 500 số
15 Thiết kế 01 Logo cho khách hàng theo yêu cầu, Biển Mika 25×35
16 Mở tài khoản tại ngân hàng (miễn phí)
17 Được bố cáo thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật trên Sở Kế hoạch – Đầu tư
18 Tư vấn pháp luật trọn đời cho doanh nghiệp (những vấn đề liên quan đến quá trình hoạt động)
NOTE:

 • Thiết kế logo miễn phí.
 • Tặng gói website cơ bản miễn phí trị giá 1.500.000 VNĐ.
 • Tặng 500 số hóa đơn trị giá 700.000 VNĐ.

6. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty tại Luật Tân Hoàng Invest

 • Luật Tân Hoàng Invest – Đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh thành khác. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, chúng tôi thấu hiểu mong muốn của quý khách hàng khi lựa chọn dịch vụ thành lập công ty, đó là sự rõ ràng và thời gian hoàn thiện nhanh chóng.
Lợi ích khi sử dụng gói dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest
Lợi ích khi sử dụng gói dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng của Luật Tân Hoàng Invest
 • Với đội ngũ chuyên viên giàu chuyên môn, am hiểu pháp luật, chúng tôi cam kết:

Tư vấn miễn phí

 • Luật Tân Hoàng Invest – Đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, hỗ trợ thành lập công ty, dịch vụ kế toán và thành lập chi nhánh công ty. Chúng tôi cam kết tư vấn miễn phí toàn bộ các thông tin liên quan đến các dịch vụ trên, giúp quý khách hàng hiểu rõ và lựa chọn được dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
 • Trong quá trình sử dụng dịch vụ, mọi thắc mắc của quý khách đều được đội ngũ chuyên viên của chúng tôi giải đáp tận tình, cụ thể.

Cam kết đúng hẹn

 • Luật Tân Hoàng Invest cam kết hoàn tất các thủ tục pháp lý và hồ sơ thành lập doanh nghiệp trong thời gian từ 8-15 ngày. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đại diện cho doanh nghiệp nhận giấy phép và con dấu tại Phòng Đăng ký kinh doanh địa phương.

Bàn giao tận nơi

 • Sau khi nhận được kết quả, chúng tôi sẽ tổ chức buổi gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để thực hiện ký kết hồ sơ và bàn giao giấy phép cùng con dấu công ty. Quý khách hàng sẽ không cần phải tự mình đến Sở Kế Hoạch & Đầu Tư, thực hiện công chứng ủy quyền hoặc công chứng CCCD/CMND. Chúng tôi cam kết tiến hành mọi thủ tục, bao gồm cả những thủ tục nhỏ nhất.
Với đội ngũ luật sư và chuyên viên giàu kinh nghiệm, Luật Tân Hoàng Invest cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ thành lập công ty nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí về dịch vụ thành lập công ty tại Đà Nẵng.
Banner footer