DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG


QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
Bước 1: Kiểm nghiệm công bố thực phẩm chức năng
Phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế

Bước 2: Thực hiện thủ tục công bố thực phẩm chức năng
1. Thẩm quyền công bố thực phẩm chức năng:
– Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y tế.

2. Điều kiện công bố thực phẩm chức năng:
→ Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc sản xuất thực phẩm chức năng

3. Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng:
3.1. Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng sản xuất trong nước
STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú
 A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ ĐÓNG DẤU
1 Bản công bố sản phẩm 01 Ký, đóng dấu
2 Bản tiêu chuẩn sản phẩm 01 Ký, đóng dấu
3. Tài liệu chứng minh công dụng 01 Đóng dấu treo
4 Mẫu nhãn sản phẩm 01 Đóng dấu treo
 B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp)/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư). 01 Scan bản gốc Lưu ý:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng hoặc sản xuất thực phẩm chức năng;
2 Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng Scan bản gốc Luật Tân Hoàng Invest hỗ trợ kiểm nghiệm nếu chưa có
3 Mẫu nhãn sản phẩm 01 Scan bản gốc
4 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp sản phẩm sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ sức khỏe . Scan bản gốc
5 Hợp đồng thuê gia công ( trong trường hợp thuê gia công) 01 Scan bản gốc
6 Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ 01SP
( nếu có)

 3.2. Hồ sơ công bố thực phẩm chức năng nhập khẩu

STT Tiêu đề hồ sơ Số lượng Yêu cầu Ghi chú
 A. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG KÝ ĐÓNG DẤU
1 Bản công bố sản phẩm 01 Ký, đóng dấu
2 Mẫu nhãn sản phẩm và dự thảo nhãn phụ 01 Đóng dấu treo
3 Tài liệu chứng minh công dụng 01 Đóng dấu treo
 B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CUNG CẤP
1 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp)/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư). Scan bản gốc lưu ý:  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có ngành nghề ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng
2 Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)
Hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate)
Scan bản gốc Đã được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng
3 Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm trong vòng 12 tháng Scan bản gốc Luật Tân Hoàng Invest hỗ trợ kiểm nghiệm nếu chưa có
4 Hình ảnhnhãn sản phẩm Scan bản gốc
5 Nhãn dịch; Scan bản gốc Luật Tân Hoàng Invest hỗ trợ dịch thuật nếu chưa có
6 Bản tiêu chuẩn sản phẩm ( Specification of product) Scan bản gốc
7 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương . Scan bản gốc
8 Mẫu sản phẩm hoàn chỉnh để đối chiếu khi nộp hồ sơ

4. Công việc Luật Tân Hoàng Invest thực hiện công bố thực phẩm chức năng: 
Tư vấn  toàn diện các vấn đề pháp lý và các khía cạnh pháp luật khác liên quan đến việc công bố thực phẩm chức năng tại Việt Nam. Đặc biệt là các thủ tục liên quan đến lưu thông hàng hóa trên thị trường;
Soạn một bộ hồ sơ công bố thực phẩm chức năng theo quy định;
Đại diện Quý khách nộp hồ sơ công bố thực phẩm chức năng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Nhận kết quả bản công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm thực phẩm chức năng;
Giao một bộ hồ sơ công bố thực phẩm chức năng hoàn chỉnh cho Quý Khách lưu.

5. Cơ sở pháp lý thực hiện thủ tục công bố thực phẩm chức năng: 

Luật Tân Hoàng Invest luôn tự hào là công ty cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm chuyên nghiệp. Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệp trong lĩnh vực công bố thực phẩm, chúng tôi  thêm tự tin cung cấp dịch vụ công bố thực phẩm chức năng đến Qúy khách hàng đang có nhu cầu.

DỊCH VỤ CÔNG BỐ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Banner footer