Hướng dẫn cách đóng dấu sao y bản chính cho công ty chi tiết nhất

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thường yêu cầu cung cấp bản sao thay cho bản chính. Vậy nên bạn cần nộp bản sao được chứng thực từ bản chính chứ không phải là bản chụp hay bản photo. Vậy sao y bản chính là gì? Cách đóng dấu sao y bản chính của công ty được thực hiện như thế nào? Mời bạn hãy đọc ngay bài viết dưới đây của Luật Tân Hoàng nhé.

1. Thế nào là sao y bản chính? 

 • Căn cứ khoản 2, điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP đã chỉ rõ: “Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định 23/2015/NĐ-CP căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính”.
 • Tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 30/2020/NĐ-CP nói về định nghĩa sao y bản chính như sau: “Bản sao y là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản gốc hoặc bản chính văn bản, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định”.
Vậy nên, chứng thực bản sao từ bản chính hay còn được gọi ngắn gọn là sao y bản chính. 

Tuy nhiên cần lưu ý rằng, sao y bản chính không giống như chứng thực chữ ký bởi nội dung, hình thức của bản sao được chứng thực phải đúng với bản chính. Trong khi chứng thực chữ ký chỉ là chữ ký của người yêu cầu chứng thực (không chứng thực nội dung, hình thức của văn bản, tài liệu).

Thế nào là sao y bản chính?
Thế nào là sao y bản chính?

2. Hướng dẫn chi tiết, đầy đủ cách đóng dấu sao y bản chính

Trước khi đi vào chi tiết cách đóng dấu sao y bản chính của công ty, hãy lưu ý hai điều sau:
 • Thứ 1, nếu bạn muốn sao y bản chính là giấy tờ của chính tổ chức, doanh nghiệp của bạn thì bạn có quyền tự đóng dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính của công ty lên giấy tờ đó và sử dụng tương đương bản chính.
 • Thứ 2, nếu giấy tờ bạn muốn sao y không phải là của tổ chức hay doanh nghiệp bạn mà là của một cơ quan khác hoặc các văn bản của nhà nước thì việc chứng thực bản sao đúng với bản chính sẽ không có hiệu lực. Việc bạn cần làm là đem giấy tờ, tài liệu đó đến cơ quan có thẩm quyền để xác nhận sao y bản chính. Những cơ quan có tư cách chứng thực gồm: phòng tư pháp quận, huyện, xã nơi doanh nghiệp bạn có trụ sở; UBND xã, phường, thị trấn; các văn phòng công chứng được phép hành nghề.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

Được phép sử dụng con dấu sao y bản chính trong những trường hợp cần sao y các văn bản, giấy tờ, tài liệu được sao từ sổ gốc của tổ chức, doanh nghiệp.  Không sử dụng con dấu trong trường hợp vượt quá thẩm quyền. Nếu sử dụng, thì việc sao y bản chính không có giá trị pháp lý đồng thời văn bản, giấy tờ đó không thể dùng như bản chính.

Cách sao y bản chính đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân
Cách sao y bản chính đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân

Đối với văn phòng công chứng được cấp phép, các cơ quan công chứng nhà nước

Một số văn phòng công chứng được cấp phép, các cơ quan công chứng nhà nước có thể sử dụng con dấu trong các trường hợp sau:
 • Sao y bản chính cho các giấy tờ, tài liệu thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau cấp tại Việt Nam và giấy tờ do cá nhân, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài liên kết với Việt Nam cấp.
 • Chứng thực bản sao từ các hợp đồng giao dịch, chữ ký, chứng nhận,… của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước yêu cầu.

Sử dụng con dấu chứng thực bản sao đúng với bản chính khá phức tạp. Nếu không tuân thủ đúng theo điều luật thì các văn bản, giấy tờ bản sao không có giá trị sử dụng. Trước khi cần chứng thực, hãy tìm hiểu kỹ về quy định pháp luật cũng như hướng dẫn chi tiết cách đóng dấu sao y bản chính của công ty.

Cách đóng dấu sao y bản chính Đối với văn phòng công chứng được cấp phép, các cơ quan công chứng nhà nước
Cách đóng dấu sao y bản chính Đối với văn phòng công chứng được cấp phép, các cơ quan công chứng nhà nước

Quy định thẩm quyền sao y bản chính

Căn cứ tại điều 20 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, quy định về thẩm quyền sao y bản chính như sau:  Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình bản chính giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao
 • Nếu bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định trước khi yêu cầu bản sao. Ngoại trừ trường hợp Việt Nam được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế do là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi, có lại.
 • Người cần chứng thức chỉ xuất trình bản chính thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành chụp từ bản chính để thực hiện chứng thực, trừ trường hợp cơ quan, tổ chức không có phương tiện chụp
 • Người có trách nhiệm chứng thực kiểm tra bản chính, đối chiếu với bản sao, nếu nội dung bản sao đúng với bản chính. Tuy nhiên, bản chính giấy tờ, văn bản không thuộc các trường hợp quy định tại điều 22 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì thực hiện chứng thực như sau:
 • Lời chứng thực bản sao từ bản chính phải ghi đầy đủ theo mẫu quy định;
 • Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện chứng thực và ghi vào sổ chứng thực;
 • Với bản sao từ 2 trang trở lên thì ghi chứng thực vào trang cuối, nếu bản sao có 2 tờ trở lên thì cần đóng dấu giáp lai.
Mỗi bản sao y hoặc nhiều bản sao y từ một bản chính giấy tờ, văn bản sẽ ghi một số chứng thực.
Quy định về thẩm quyền sao y bản chính
Quy định về thẩm quyền sao y bản chính

Chi phí chứng thực là bao nhiêu? 

Chi phí chứng thức được nêu rõ tại Điều 4 Thông tư 226/2016 của Bộ Tài Chính như sau:
Nội dung thu Mức phí
Chứng thực bản sao 2.000 VNĐ/trang. Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 VNĐ/trang. Mức thu tối đa không quá 200.000 VNĐ/bản. Số trang căn cứ để thu phí được tính theo trang của bản chính.
Chứng thực chữ ký 10.000 VNĐ/trường hợp (trường hợp ở đây được hiểu là một hay nhiều chữ ký trong cùng một giấy tờ, văn bản)
Chứng thực hợp đồng, giao dịch 50.000 VNĐ/hợp đồng, giao dịch
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 30.000 VNĐ/hợp đồng, giao dịch
Sửa lại sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 25.000 VNĐ/hợp đồng, giao dịch
Chi phí chứng thực là bao nhiêu?
Chi phí chứng thực là bao nhiêu?
Trên đây là hướng dẫn cách đóng dấu sao y bản chính của công ty mà Luật Tân Hoàng muốn chia sẻ đến bạn.Nếu cần tìm hiểu kỹ và sâu hơn về chứng thực bản sao, bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi thông qua website Luật Tân Hoàng và fanpage Luật Tân Hoàng Invest . Ngoài ra khách hàng có nhu cầu muốn thành lập công ty thì hãy liên hệ với Hotline của chúng tôi để được nhận tư vấn sớm nhất nhé.
Banner footer