[Giải đáp] Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH tốt nhất?

Công ty cổ phần và công ty TNHH là 2 hình thức doanh nghiệp phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay. Mỗi loại hình công ty sẽ có những đặc điểm riêng biệt phù hợp với từng chủ doanh nghiệp và mục tiêu phát triển. Vậy nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH? Điểm giống và khác nhau giữa 2 loại hình công ty này thế nào? Hãy cùng Luật Tân Hoàng Invest  tìm hiểu chi tiết trong bài viết sau đây.

1. Tìm Hiểu về công ty cổ phần và công ty TNHH

a. Công ty cổ phần là gì?frt

 • Công ty cổ phần là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, ra đời và hoạt động theo quy định của pháp luật. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần khác nhau, được gọi là cổ phần, và những người góp vốn vào công ty cổ phần được gọi là cổ đông.
 • Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân và số lượng tối thiểu là 03, không có số lượng tối đa. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn họ đã góp vào công ty.

Công ty cổ phần là gì

 • Thành lập cty cổ phần theo quy định, có cơ cấu tổ chức rõ ràng và tài sản riêng biệt với tài sản của các cổ đông công ty. Điều này đồng nghĩa với việc công ty cổ phần tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của chính công ty.
 • Đây là loại hình công ty mang tính đối vốn, tức là các cổ đông thường không có mối quan hệ gắn bó hoặc quen biết sâu sắc với nhau. Việc thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần diễn ra một cách dễ dàng bởi cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của họ cho người khác mà không cần phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

b. Công ty TNHH là gì?

 • Công ty TNHH là một tổ chức kinh doanh được pháp luật công nhận và có cách pháp nhân. Thủ tục mở Công ty TNHH phải tuân theo các quy định pháp luật và phải có tổ chức hành chính rõ ràng, tài sản của công ty độc lập với tài sản của chủ sở hữu, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của công ty.
 • Mục tiêu chính của công ty TNHH là tạo lợi nhuận, lợi nhuận này sẽ được phân chia cho các thành viên. Các thành viên sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các nợ và nghĩa vụ của công ty, giới hạn trong phạm vi số vốn mà họ đã góp vào công ty.

Công ty TNHH là gì

Công ty TNHH có 2 loại cụ thể: Công ty TNHH một thành viên và Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Trong đó: 

 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp với từ 02 – 50 thành viên, bao gồm tổ chức và cá nhân. Các thành viên chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn họ đã đóng góp vào công ty (theo Điều 46 của Luật Doanh nghiệp năm 2020).
 • Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty (theo Điều 74 của Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Công ty TNHH kết hợp sự đối nhân và đối vốn, trong đó các thành viên có mối quan hệ cụ thể với nhau (đối nhân) và việc thành lập dựa trên việc góp vốn của các thành viên (đối vốn).

2. So sánh điểm giống và khác nhau giữa công ty cổ phần và công ty TNHH

a. Giống nhau

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có một số điểm giống nhau như sau:

Thành viên/cổ đông của cả hai loại công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

 • Thành viên/cổ đông của cả hai loại công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
 • Cả hai loại công ty đều có tư cách pháp nhân được quy định theo Luật Doanh nghiệp, cho phép họ hoạt động và tồn tại như một thực thể pháp lý.
 • Cả hai loại công ty đều chịu trách nhiệm về việc đóng thuế và trách nhiệm đối với người lao động theo các quy định hiện hành của pháp luật.
 • Tất cả thành viên/cổ đông trong cả hai loại công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp vào doanh nghiệp đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

b. Khác nhau

Tuy nhiên, giữa công ty cổ phần và công ty TNHH cũng có một số sự khác biệt như sau:

Yếu tố Công ty cổ phần Công ty TNHH
Số lượng thành viên Tối thiểu 3 cổ đông sáng lập và không giới hạn số lượng cổ đông tối đa Có từ 1 – 50 thành viên tùy theo loại hình công ty TNHH
Vốn điều lệ Chia thành nhiều phần tương đương với tỷ lệ vốn đã góp của cổ đông Chia theo tỷ lệ % số vốn đóng góp của các thành viên trong công ty
Cơ cấu tổ chức Có thể lựa chọn tổ chức và hoạt động theo 1 trong 2 mô hình:

 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, tổng giám đốc hoặc giám đốc
 • Hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, ban kiểm soát, tổng giám đốc hoặc giám đốc
Có thể lựa chọn tổ chức và hoạt động theo 1 trong 2 mô hình:

 • Công ty TNHH 1 thành viên
 • Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Khả năng huy động vốn Được phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán

Huy động vốn bằng cách phát hành cổ phần, cổ phiếu và trái phiếu thông qua sàn giao dịch chứng khoán

Không được phát hành cổ phần

Huy động vốn, tăng vốn điều lệ bằng cách tăng phần vốn góp của thành viên hiện có hoặc nhận vốn góp của thành viên mới

Chuyển nhượng vốn Cổ đông thường: Tự do chuyển nhượng cổ phần (ngoại trừ cổ phần ưu đãi biểu quyết) cho bất cứ ai

Cổ đông sáng lập: Được tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông cho cổ đông sáng lập khác hoặc cá nhân không phải cổ đông sáng lập nếu đại hội đồng cổ đông đồng ý (*)

Phải nộp thuế TNCN khi chuyển nhượng

Chỉ được chuyển nhượng vốn cho người không phải thành viên công ty nếu các thành viên còn lại không mua hết hoặc không mua

Không phải đóng thuế TNCN khi chuyển nhượng vốn

3. Nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH?

Việc nên thành lập một Công ty cổ phần hay TNHH phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng như quy mô kinh doanh, nhu cầu quản lý, khả năng huy động vốn và mục tiêu kinh doanh của bạn. Dưới đây là một phân tích chi tiết hơn về sự tương đồng và khác biệt giữa hai loại công ty này:

Cơ cấu vốn và Huy động vốn:

 • Công ty Cổ phần: Có cơ cấu vốn linh hoạt, cho phép nhiều người tham gia bằng cách mua cổ phiếu của công ty. Huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu có khả năng cao và có thể dễ dàng. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn thu hút nhiều nhà đầu tư.
 • Công ty TNHH: Cơ cấu vốn thường ít linh hoạt hơn, với số lượng thành viên thường ít hơn và họ thường là người quen biết và tin tưởng nhau. Huy động vốn không dễ dàng nên thường tập trung vào góp vốn từ các thành viên.

Quản lý và Điều hành:

 • Công ty Cổ phần: Quản lý và điều hành công ty có thể trở nên phức tạp do có thể có nhiều cổ đông và chủ sở hữu công ty có thể không tham gia quản lý hoạt động kinh doanh. Điều này có thể là lợi thế nếu bạn chỉ muốn đầu tư và không quan tâm đến việc quản lý công ty.
 • Công ty TNHH: Số lượng thành viên ít hơn và thường có mối quan hệ gần gũi và sự tin tưởng, nên việc quản lý và điều hành công ty thường đơn giản hơn. Tuy nhiên, điều này có thể làm cho việc quản lý kinh doanh trở nên khó khăn nếu các thành viên muốn tham gia quá nhiều vào hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu kinh doanh:

 • Công ty Cổ phần: Thích hợp khi bạn muốn xây dựng một doanh nghiệp lớn, có nhiều cổ đông và muốn huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau. Nó cũng phù hợp khi bạn muốn có sự đa dạng về nguồn tài trợ.
 • Công ty TNHH: Thường phù hợp khi quy mô doanh nghiệp vừa phải, các thành viên có mối quan hệ gần gũi và bạn muốn duy trì sự kiểm soát lớn hơn về quản lý hoạt động kinh doanh.

Nên thành lập công ty cổ phần hay công ty TNHH tốt hơn

Tóm lại, quyết định giữa Công ty TNHH và Công ty Cổ phần phụ thuộc vào mục tiêu kinh doanh, cơ cấu vốn, quản lý và điều hành mong muốn của bạn. Nên xem xét cẩn thận các yếu tố này trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

4. Luật Tân Hoàng Invest – Tư vấn thủ tục thành lập công ty chi tiết

Nếu bạn đang muốn thành lập công ty nhưng chưa biết quy trình, thủ tục ra sao thì hãy đến ngay với Luật Tân Hoàng Invest. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và doanh nghiệp, Công ty Luật Tân Hoàng Invest đã hỗ trợ thành công nhiều nhà đầu tư đến từ cả trong nước và quốc tế khi mở công ty tại Việt Nam.

Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ sau:

 • Tư vấn Lựa chọn Loại hình Công ty: Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc lựa chọn loại hình công ty phù hợp với mục tiêu kinh doanh.
 • Tư vấn Điều kiện, Hồ sơ, Thủ tục Thành lập Công ty: Luật Tân Hoàng Invest cung cấp hướng dẫn chi tiết về điều kiện cần thiết, chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty.
 • Soạn thảo Hồ sơ đầy đủ và Nhanh chóng: Chúng tôi sẽ giúp bạn soạn thảo tất cả các tài liệu cần thiết một cách nhanh chóng và chính xác.
 • Đại diện Công ty tại Các cơ quan Nhà nước: Luật Tân Hoàng Invest sẽ đại diện cho công ty của bạn để thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Theo dõi Quá trình Giải quyết Hồ sơ: Trong quá trình làm việc, chúng tôi sẽ theo dõi và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc giải quyết hồ sơ của bạn tại cơ quan nhà nước, khi cần giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan.
 • Tư vấn và Thực hiện Thủ tục Thay đổi Nội dung Đăng ký Kinh doanh: Hỗ trợ bạn trong việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, bao gồm tăng vốn, đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ, thay đổi người đại diện pháp luật và thay đổi thành viên công ty, nếu cần.
 • Tư vấn và Thực hiện Thủ tục Xin Giấy phép Kinh doanh và Giấy phép con: Hỗ trợ xin cấp giấy phép kinh doanh và giấy phép con theo quy định của pháp luật.
 • Tư vấn và Soạn thảo Hợp đồng Kinh doanh Thương mại: Cung cấp dịch vụ soạn thảo các loại hợp đồng kinh doanh thương mại như hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng gia công và hợp đồng đại lý, đảm bảo tính pháp lý và quy định rõ ràng.
 • Tư vấn Pháp luật về Lao động: Hỗ trợ về luật lao động, bao gồm soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động và hướng dẫn về các quy trình áp dụng trong quan hệ lao động.

Tư vấn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty

Trên đây là một số thông tin tổng hợp về công ty cổ phần và công ty TNHH. Hy vọng thông qua bài viết bạn sẽ biết nên thành lập công ty cổ phần hay TNHH là phù hợp nhất với mình.

Banner footer