Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Công ty luật Tân Hoàng Invest xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân.

1/ Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố

2/ Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  2. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của chủ doanh nghiệp tư nhân.
  3. Các loại giấy tờ khác:
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
  • Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại Khoản 3 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề

3/ Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ
4/ Thời gian giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ

Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer