Thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ mới nhất 2023

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp chuyên quản lý các quỹ đầu tư. Công ty này thường tương tác với các nhà tư vấn đầu tư hoặc người quản lý đầu tư để quyết định việc đầu tư vào loại chứng khoán nào sẽ được thêm vào danh sách đầu tư của quỹ. Vậy, điều kiện để thành lập công ty quản lý quỹ là gì? Cùng Luật Tân Hoàng Invest tìm hiểu qua bài viết ngày hôm nay nhé!

1. Công ty quản lý quỹ là gì?

 • Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thực hiện việc quản lý các quỹ đầu tư, chuyên tư vấn đầu tư hoặc quản lý tài sản do nhà đầu tư ủy thác, và nhận phí quản lý
 • Công ty quản lý quỹ thực hiện quản lý và đầu tư các quỹ tài chính cho các nhà đầu tư hoặc khách hàng cá nhân. Quỹ tài chính là một hình thức đầu tư tổ chức, trong đó các khoản tiền của các nhà đầu tư được tổng hợp và sau đó được đầu tư vào các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hoặc các tài sản tài chính khác. Mục tiêu chính khi lap cong ty quản lý quỹ là tối ưu hóa lợi nhuận cho nhà đầu tư, đồng thời kiểm soát rủi ro.
Thế nào là công ty lý quỹ
Thế nào là công ty lý quỹ
 • Công ty quản lý quỹ hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan quản lý tài chính và chứng khoán. Họ sử dụng các chuyên gia tài chính và nhà quản lý đầu tư có kinh nghiệm để phân tích thị trường và quản lý danh mục đầu tư. Các quyết định về việc đầu tư vào loại tài sản cụ thể nào và thời điểm mua bán được thực hiện bởi các chuyên gia này.
 • Công ty quản lý quỹ có thể cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm quản lý quỹ tập thể, quản lý quỹ cá nhân, tư vấn đầu tư, và nhiều dịch vụ tài chính khác. Nhà đầu tư thường trả phí hoặc khoản phí dựa trên lợi nhuận cho công ty quản lý quỹ để sử dụng dịch vụ của họ. Công ty quản lý quỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà đầu tư đạt được mục tiêu đầu tư và quản lý rủi ro hiệu quả trong môi trường thị trường tài chính đa dạng và biến đổi liên tục.

2. Điều kiện để thành lập công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện được nhà nước quy định tại Điều 75 Luật chứng khoán 2019 để được cấp Giấy phép thành lập và kinh doanh.
Điều kiện để thành lập công ty lý quỹ
Điều kiện để thành lập công ty lý quỹ

Điều kiện về vốn 

 • Phải góp vốn điều lệ vào công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bằng Đồng Việt Nam.
 • Yêu cầu một mức vốn điều lệ tối thiểu để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Chính phủ.

a. Điều kiện về trụ sở, trang thiết bị, cơ sở vật chất

 • Cần có trụ sở làm việc đáp ứng các yêu cầu để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán.
 • Phải sở hữu đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng, và hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh chứng khoán.

b. Điều kiện về cổ đông, thành viên góp vốn

Cổ đông và thành viên góp vốn phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Luật Chứng khoán 2019.
 • Nếu cổ đông hoặc thành viên góp vốn là nhà đầu tư nước ngoài, họ cần tuân thủ các điều kiện được quy định trong Luật Chứng khoán 2019.
Thành lập công ty quản lý quỹ cần đảm bảo điều kiện gì
Thành lập công ty quản lý quỹ cần đảm bảo điều kiện gì
 • Cổ đông hoặc thành viên góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và người liên quan của họ (nếu có) không được sở hữu trên 5% vốn điều lệ của một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác.
 • Công ty quản lý quỹ cần có ít nhất 2 cổ đông sáng lập hoặc thành viên góp vốn là tổ chức.
 • Trong trường hợp thành lập công ty ở hà nội dưới dạng tổ chức bằng hình thức công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu phải là ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm, hoặc tổ chức nước ngoài, tuân thủ quy định tại Luật Chứng khoán 2019.
 • Tổng tỷ lệ vốn góp của các tổ chức phải ít nhất là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức như ngân hàng thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm phải sở hữu ít nhất 30% vốn điều lệ.

Điều kiện về nhân sự

Cần có Tổng giám đốc (Giám đốc) và ít nhất 5 nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ và ít nhất 1 nhân viên kiểm soát.
Yêu cầu khi thành lập công ty lý quỹ
Yêu cầu khi thành lập công ty lý quỹ
Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn, bao gồm kinh nghiệm, chứng chỉ hành nghề, và không có lý do bị cấm hành nghề chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Điều kiện về năng lực tài chính đối với cổ đông, thành viên góp vốn

 • Khi thành lập một công ty quản lý quỹ, năng lực tài chính của cổ đông và thành viên góp vốn là rất quan trọng. Điều kiện về năng lực tài chính đòi hỏi họ phải có đủ khả năng tài chính để hỗ trợ hoạt động của công ty quản lý quỹ một cách ổn định và bền vững.
 • Cụ thể, họ cần đảm bảo có sẵn một lượng vốn đủ lớn để đáp ứng các yêu cầu tài chính khi thành lập và hoạt động công ty. Điều này có thể bao gồm việc góp vốn ban đầu, duy trì lưu lượng tiền mặt đủ để quản lý quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và pháp lý liên quan đến hoạt động quản lý quỹ.
 • Điều này giúp đảm bảo rằng công ty quản lý quỹ có khả năng đáp ứng cam kết của mình đối với các nhà đầu tư và quản lý quỹ một cách hiệu quả.

3. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép công ty quản lý quỹ

Theo Điều 176 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP, hồ sơ yêu cầu để xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán cụ thể bao gồm:
Hồ sơ khi thành lập công ty quản lý quỹ
Hồ sơ khi thành lập công ty quản lý quỹ
 • Giấy đề nghị được làm theo Mẫu số 64, Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 • Văn bản thỏa thuận thành lập công ty của các cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty, trong đó nêu rõ: tên công ty (tên đầy đủ, tên giao dịch bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tên viết tắt); địa chỉ trụ sở chính; nghiệp vụ kinh doanh; vốn điều lệ; cơ cấu sở hữu; việc thông qua dự thảo Điều lệ công ty; người đại diện theo pháp luật đồng thời là người đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở, và thuyết minh cơ sở vật chất theo Mẫu số 65.
 • Danh sách nhân sự và thông tin cá nhân theo Mẫu số 66 và Mẫu số 67 của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc) kèm theo lý lịch tư pháp của họ cần được cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Danh sách cổ đông và thành viên góp vốn theo Mẫu số 68.

4. Vai trò của công ty quản lý quỹ

Công ty quản lý quỹ có vai trò quan trọng trong thị trường tài chính và đầu tư. Một số vai trò phải kể đến như:
Vai trò của công ty lý quỹ
Vai trò của công ty lý quỹ
 • Quản lý quỹ đầu tư: Công ty quản lý quỹ chịu trách nhiệm quản lý và đầu tư quỹ tài chính của khách hàng hoặc nhà đầu tư. Việc quản lý này bao gồm việc chọn lọc các tài sản tài chính, như cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, và các loại đầu tư khác, để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
 • Tư vấn đầu tư: Công ty quản lý quỹ thường cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư cho khách hàng. Họ sẽ đánh giá mục tiêu đầu tư của khách hàng, đề xuất chiến lược đầu tư phù hợp, và cung cấp lời khuyên về cách phân bổ tài sản.
 • Quản lý rủi ro: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của công ty quản lý quỹ là quản lý rủi ro đối với quỹ đầu tư. Họ phải đảm bảo rằng quỹ đầu tư đủ an toàn và tuân theo các quy tắc quản lý rủi ro.
 • Nghiên cứu thị trường: Công ty quản lý quỹ thường có các chuyên gia nghiên cứu thị trường theo dõi và phân tích các thông tin thị trường tài chính để đưa ra quyết định đầu tư thông minh. Họ theo dõi xu hướng thị trường, sự biến động của giá cả, và các sự kiện kinh tế toàn cầu.
 • Đa dạng hóa danh mục đầu tư: Công ty quản lý quỹ thường tạo ra các danh mục đầu tư đa dạng để giảm rủi ro. Điều này có thể bao gồm đầu tư vào nhiều loại tài sản khác nhau và trải dài qua nhiều ngành kinh tế.
 • Tuân thủ quy định pháp luật: Công ty quản lý quỹ phải tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý quỹ và đầu tư, đảm bảo rằng hoạt động của họ hoàn toàn hợp pháp và tuân thủ.
 • Cung cấp báo cáo và thông tin cho nhà đầu tư: Công ty quản lý quỹ phải cung cấp thông tin và báo cáo định kỳ cho khách hàng hoặc nhà đầu tư về tình hình quỹ đầu tư, lợi nhuận, và các chỉ số liên quan.
Tóm lại, công ty quản lý quỹ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhà đầu tư quản lý và tối ưu hóa danh mục đầu tư của họ, đồng thời giảm rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài sản tài chính.

5. Thủ tục cần làm khi thành lập công ty quản lý quỹ

Quy trình thành lập công ty quản lý quỹ theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP được thực hiện qua các bước sau:
Thủ tục thành lập công ty lý quỹ
Thủ tục thành lập công ty  lý quỹ

Bước 1: Xác định mô hình của tổ chức doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần xác định mô hình thủ tục mở công ty tnhh của công ty quản lý quỹ (Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty cổ phần) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty theo quy định. Hồ sơ này bao gồm:
 • Giấy đề nghị theo mẫu số 64 Phụ lục của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
 • Văn bản thỏa thuận thành lập công ty của cổ đông, thành viên dự kiến góp vốn và quyết định của chủ sở hữu công ty với các thông tin cụ thể về công ty.
 • Hợp đồng thuê trụ sở, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu trụ sở và thuyết minh về cơ sở vật chất.
 • Danh sách nhân sự và thông tin cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Tổng giám đốc (Giám đốc) và lý lịch tư pháp của họ.
 • Danh sách cổ đông, thành viên góp vốn, bao gồm thông tin cá nhân (đối với cá nhân) hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tài liệu tương đương (đối với tổ chức), báo cáo tài chính và văn bản cam kết về việc đáp ứng quy định về thành lập công ty.
 • Quyết định của cấp có thẩm quyền về quy trình nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
 • Dự thảo Điều lệ công ty.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan chức năng có thẩm quyền

Hồ sơ sẽ được nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền trong việc xem xét đăng ký thành lập công ty quản lý quỹ.
Thành lập công ty quản lý quỹ gồm mấy bước
Thành lập công ty quản lý quỹ gồm mấy bước

Bước 3: Cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết hồ sơ và trả kết quả

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ kiểm tra và đánh giá hồ sơ trong vòng 20 ngày. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan sẽ đề nghị doanh nghiệp hoàn thiện cơ sở vật chất, phong tỏa vốn góp và chuẩn bị nhân sự. Sau khi đáp ứng các yêu cầu này, cơ quan sẽ cấp Giấy phép thành lập.
 • Nếu doanh nghiệp không hoàn thiện đủ điều kiện trong thời hạn 03 tháng, cơ quan có thể từ chối cấp phép và  trả lời bằng văn bản.

Bước 4: Khắc dấu cho doanh nghiệp

 • Sau khi đã có mã số thuế, doanh nghiệp cần khắc dấu doanh nghiệp. Mọi quyết định liên quan đến hình thức, số lượng, và kiểu dấu do doanh nghiệp tự quyết định, nhưng phải đảm bảo rằng dấu chứa đủ thông tin cần thiết về tên công ty và mã số doanh nghiệp.
Trên đây là toàn bộ thông tin về thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ mà Luật Tân Hoàng Invest muốn gửi tới bạn đọc. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc fanpage để được luật sư tư vấn trực tiếp.
Banner footer