Chia công ty

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về Chia Doanh Nghiệp

• Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia doanh nghiệp;
• Tư vấn nguyên tắc và thủ tục chia tài sản công ty;
• Tư vấn phương án sử dụng lao động;
• Tư vấn thời hạn và thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới;
• Tư vấn nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
• Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;
• Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty bị chia;

2. Hoàn thiện hồ sơ chia công ty.

• Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc chia công ty;
• Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị chia;
• Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;
• Danh sách thành viên/cổ đông;
• Điều lệ công ty
• Các tài liệu cần thiết khác;

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

• Tiến hành nộp hồ sơ chia công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan Công an có thẩm quyền;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và Dấu Công ty;
• Tiến hành đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký Thuế cho Doanh nghiệp;

4. Cam kết dịch vụ sau chia công ty:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
• Đăng tải và quảng cáo thương hiệu công ty trên hệ thống website của luattanhoang.com
• Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho doanh nghiệp;
• Hướng dẫn các thủ tục có liên quan tại Công ty Tư vấn Luật Tân Hoàng Invest
• Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

Hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer