Con dấu của doanh nghiệp là gì?

Kể từ ngày 01/07/2015, doanh nghiệp được quyền chủ động trong việc quản lý và sử dụng con dấu. Quy định mới ra đời khiến nhiều doanh nghiệp gặp nhiều bỡ ngỡ. Vì vậy cần hết sức lưu ý đến các quy định mới của pháp luật về khắc con dấu trong quá trình thành lập cũng như hoạt động của doanh nghiệp.

Điều 44 luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

a) Tên doanh nghiệp;

b) Mã số doanh nghiệp.

2. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

  • Như vậy, theo luật doanh nghiệp năm 2014, Chủ doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần quyết định số lượng, hình thức, nội dung và mẫu con dấu, việc quản lý và sử dụng con dấu, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
  • Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác). Mỗi doanh nghiệp có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
  • Như vậy, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền chủ động trong việc khắc con dấu. Thời điểm có hiệu lực của con dấu là do doanh nghiệp tự quyết định, tuy nhiên trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
  • Trên đây là tư vấn của công ty Luật Tân Hoàng Invest về Con dấu của doanh nghiệp là gì? Chúng tôi hi vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống. Nếu có vấn đề pháp lý nào khác cần tư vấn quý khách vui lòng gọi điện tới tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của công ty Luật Tân Hoàng Invest để gặp luật sư tư vấn và chuyên viên pháp lý.
Banner footer