Công bố chất lượng sản phẩm

A. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG CHO PHỤ GIA THỰC PHẨM
I: TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

 • Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố phụ gia thực phẩm (do Công ty Luật Tân Hoàng Invest soạn thảo)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phụ gia thực phẩm (02 bản sao công chứng)
 • Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh phụ gia thực phẩm (02 bản sao)
 • Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
 • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại
 • Giấy phân tích thành phần, trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
 • Nếu sản phẩm sản xuất trong nước: Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng

II. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10 ngày làm việc (không tính thứ 7,CN,ngày lễ)
B. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG
I. TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

 • Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm chức năng (do Công ty Luật Tân Hoàng Invest soạn thảo)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thực phẩm chức năng (02 bản sao công chứng)
 • Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm chức năng (02 bản sao)
 • Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp
 • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại
 • Giấy phân tích thành phần, trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
 • Nếu sản phẩm sản xuất trong nước:
 • Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

II. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10 ngày làm việc (không tính thứ 7,CN,ngày lễ)
C. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SỮA
I. TÀI LIỆU CẦN CUNG CẤP:

 • Đơn xin công bố và lập hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm sữa (do Công ty Luật Tân Hoàng Invest soạn thảo)
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sữa (02 bản sao công chứng)
 • Giấy Đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh sữa (02 bản sao)
 • Nếu sản phẩm nhập khẩu phải cung cấp:
 • Giấy phép lưu hành tại nước sở tại
 • Giấy phân tích thành phần, trường hợp không có giấy phân tích thành phần này thì phải cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;
 • Nếu sản phẩm sản xuất trong nước:
 • Cần cung cấp kết quả khảo nghiệm tại các trung tâm khảo nghiệm có chức năng;

II. THỜI GIAN LÀM VIỆC: 10 ngày làm việc (không tính thứ 7,CN,ngày lễ)
D. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM GỒM:

 1. Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo Mẫu 1 ban hành kèm theo văn bản này);
 2. Quyết định của chủ cơ sở sản xuất thực phẩm ban hành tiêu chuẩn cơ sở (có đóng dấu), bao gồm các nội dung: các chỉ tiêu cảm quan (màu sắc, mùi vị, trạng thái), chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, tiêu chuẩn chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh về hoá lý, vi sinh vật, kim loại nặng; thành phần nguyên liệu và phụ gia thực phẩm; thời hạn sử dụng; hướng dẫn sử dụng và bảo quản; chất liệu bao bì và quy cách bao gói (theo Mẫu 2 ban hành kèm theo văn bản này);
 3. Quy trình sản xuất thực phẩm cơ sở  (vẽ riêng hoặc vẽ kèm trong bản công bố)
 4. Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam (bản sao công chứng).
 5. Phiếu kết quả kiểm nghiệm gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố phải do Phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định.
 6. Mẫu có gắn nhãn và nhãn hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân).
 7. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận đã được cấp (bản sao).
 8. Bản sao Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
 9. Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

Hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer