Công bố tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm

THỦ TỤC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM PHỤ GIA THỰC PHẨM
HỒ SƠ CÔNG BỐ: Hồ sơ lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm:
• Bản công bố tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu).
• Bản tiêu chuẩn cơ sở do thương nhân ban hành (có đóng dấu) (theo mẫu)
• Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm (theo mẫu).
• Nhãn sản phẩm hoặc dự thảo nội dung ghi nhãn sản phẩm phù hợp với pháp luật về nhãn (có đóng dấu của thương nhân hoặc ký tên ghi rõ họ tên nếu thương nhân không có dấu).
• Mẫu có gắn nhãn sản phẩm.
• Phiếu kết quả kiểm nghiệm (gồm các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng, chỉ tiêu vệ sinh của thực phẩm công bố) do Phòng kiểm nghiệm được công nhận cấp (hoặc Phòng kiểm nghiệm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chỉ định).Riêng nước khoáng thiên nhiên phải có thêm phiếu kết quả xét nghiệm đối với nguồn nước.
• Giấy đăng ký kinh doanh của thương nhân Việt Nam hoặc Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công ty sản xuất nước ngoài (bản sao công chứng).
• Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc (bản sao) (đối với các sản phẩm thuộc 10 nhóm thực phẩm có nguy cơ cao).
• Bản sao giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu hàng hoá (nếu có).
• Đối với thực phẩm chiếu xạ, thực phẩm biến đổi gen, sản phẩm công nghệ mới hoặc trong thành phần có chứa nguyên liệu có nguồn góc biến đổi gen, chiếu xạ trong hồ sơ công bố phải có bản sao giấy chứng nhận an toàn sinh học, an toàn chiếu xạ và thuyết minh quy trình sản xuất.
• Bản sao biên lai nộp phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp số chứng nhận.
THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN HỒ SƠ
Phòng tiếp nhận hồ sơ – CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
THỜI GIAN XÉT DUYỆT
Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hoàn chỉnh

Hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Luật Tân Hoàng Invets để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer