GIA HẠN THỜI HẠN GÓP VỐN ĐẦU TƯ

Gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư là việc ghi nhận thời hạn góp vốn mới trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nhà đầu tư không thể góp vốn đúng hạn. Trường hợp không gia hạn trước khi hết hạn góp vốn đầu tư, nhà đầu tư sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, mức phạt từ 20.000.000 – 30.000.000 đồng

Qua bài viết này, Luật Tân Hoàng Invest hướng dẫn quý khách hàng thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn như sau:

Điều kiện gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Điều kiện gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư
Điều kiện gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Còn thời hạn góp vốn đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ gia hạn.

Trường hợp nộp hồ sơ gia hạn sau thời hạn góp vốn đầu tư, doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc có thể bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Bước 1: Hồ sơ gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Để gia hạn thời hạn góp vốn, nhà đầu tư phải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ đăng ký gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư bao gồm các tài liệu:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư  hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
  • Tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh: xác nhận về số vốn đầu tư đã góp; chứng minh năng lực tài chính về khoản vốn đầu tư chưa góp đủ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Cơ quan đăng ký đầu tư gồm Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế…

Bước 3: Giải quyết hồ sơ và nhận kết quả

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư ghi nhận thời hạn góp vốn đầu tư mới cho nhà đầu tư.

Một số lưu ý khi gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư

Một số lưu ý khi gia hạn góp vốn đầu tư
Một số lưu ý khi gia hạn góp vốn đầu tư
  • Trường hợp hết thời hạn góp vốn ghi nhận trên giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư cần liên hệ thanh tra để xử phạt vi phạm hành chính về thực hiện tiến độ dự án. Sau khi hoàn tất thủ tục thanh tra, xử phạt, Cơ quan đăng ký đầu tư ghi nhận gia hạn thời hạn góp vốn cho nhà đầu tư.
  • Thời gian gia hạn góp vốn do nhà đầu tư đăng ký trong hồ sơ gia hạn, Cơ quan đăng ký đầu tư dựa vào tình hình hoạt động dự án sẽ xem xét thời hạn gia hạn và ghi nhận vào giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
  • Trường hợp doanh nghiệp không được chấp thuận gia hạn, doanh nghiệp buộc phải thực hiện góp đủ vốn hoặc đăng ký giảm vốn đầu tư.
  • Vốn điều lệ của tổ chức thực hiện dự án phải góp đủ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp, trường hợp sau thời hạn này chưa góp đủ vốn cần phải đăng ký lại vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp. Do đó, trường hợp nhà đầu tư chưa góp đủ vốn cũng phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp cho phù hợp với quy định luật doanh nghiệp 2020.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư vui lòng liên hệ.

Banner footer