Thành lập công ty Hợp danh

Thủ tục Đăng ký Công ty Hợp danh
Công ty luật Tân Hoàng Invest xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập công ty hợp danh

I. Thẩm quyền giải quyết:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố

II. Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh bao gồm:
1.1. Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
1.2. Danh sách thành viên Công ty Hợp danh
1.3. Dự thảo Điều lệ Công ty (được các thành viên hợp danh ký từng trang)
1.4. Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) đối với thành viên hợp danh là cá nhân.
1.5. Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác; Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp)một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam ở trong nước) của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên hợp danh là pháp nhân
1.6. Các loại giấy tờ khác:
• Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định).
• Bản sao hợp lệ (bản sao có công chứng hoặc chứng thực của cơ quan cấp) chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh (đối với Công ty đăng ký kinh doanh ngành nghề mà theo quy định của pháp luật yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)

III. Số lượng hồ sơ nộp

01 bộ hồ sơ

IV. Thời gian giải quyết

– 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ
Hãy liên hệ với Công ty  Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer