Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1/ Tư vấn Pháp luật đối với từng loại hình Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
 • Tư vấn về lựa chọn loại hình doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp
 • Tư vấn về lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư và vốn đầu tư để hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước;
 • Tư vấn quản lý nội bộ doanh nghiệp.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong doanh nghiệp
 • Tư vấn về tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án phân chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ.
 • Tư vấn về các vấn đề khác có liên quan.
2/ Thẩm định yêu cầu tư vấn và các giấy tờ, tài liệu do nhà đầu tư cung cấp:
 • Trên cơ sở các yêu cầu tư vấn và tài liệu của Khách hàng cung cấp, các Luật sư tư vấn của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Trường hợp do yêu cầu công việc cần có luật sư đàm phán công việc trong việc lập dự án, mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp của Nhà đầu tư nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp đội ngũ luật sư đúng chuyên môn để tham gia từng lĩnh vực.
3/ Hoàn thiện hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư:
 • Tư vấn và hoàn thiện, đưa ra phương án tối ưu nhất trong việc lựa chọn đầu tư.
 • Văn bản đề nghị/đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Lập dự án đầu tư.
 • Tư vấn lập Hợp đồng hợp tác kinh doanh/Hợp đồng liên doanh.
 • Giấy uỷ quyền.
 • Công chứng, dịch tài liệu giấy tờ phục vụ cho việc đầu tư của Nhà đầu tư.
 • Các Văn bản, giấy tờ khác có liên quan trong từng trường hợp cụ thể.
4/ Đại diện cho Khách hàng thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư:
 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.
 • Đại diện đăng ký dấu pháp nhân và mã số thuế cũng như chức năng xuất nhập khẩu (nếu có)
Hãy liên hệ với Công ty Tư Vấn Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!
Banner footer