Thành lập hợp tác xã

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã

Công ty luật Tân Hoàng Invest xin hướng dẫn các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký thành lập của hợp tác xã

1/ Thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh, thành phố

2/ Hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính:

Hồ sơ Đăng ký kinh doanh Hợp tác xã bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
  • Điều lệ Hợp tác xã
  • Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với Liên hiệp Hợp tác xã.
  • Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã.
Thành lập hợp tác xã
Thành lập hợp tác xã

 

* Chú ý:

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện đòi hỏi giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hay chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi bản sao hợp lệ (có chứng thực của cơ quan cấp hoặc cơ quan công chứng) giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho hợp tác xã đối với các ngành nghề đó đến Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho hợp tác xã.

3/ Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.

4/ Thời gian giải quyết:

– 05 ngày làm việc kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ

 

Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invets để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer