Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ mới nhất

Thành lập trung tâm ngoại ngữ ngày càng quan trọng, cấp thiết đối với nhu cầu của giới trẻ hiện nay trong thời đại hội nhập và xã hội hóa. Nắm bắt nhu cầu này, có rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức có ý định thành lập trung tâm ngoại ngữ để phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, một số điều kiện mở trung tâm ngoại ngữ đã khiến không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình chuẩn bị thủ tục, hồ sơ để được cấp giấy phép trung tâm ngoại ngữ theo đúng quy định của pháp luật. Để giải quyết những khó khăn này, bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho bạn về quy trình thành lập trung tâm ngoại ngữ thành công, tiết kiệm chi phí và thời gian tốt nhất:

Thành lập trung tâm ngoại ngữ
Thành lập trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ như sau:

 1. Giấy phép kinh doanh: Cần có giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vữc giáo dục, đào tạo và huấn luyện.
 2. Có giám đốc trung tâm theo quy định của pháp luật
 3. Có đội ngũ giáo viên đủ tiêu chuẩn quy định của pháp luật, đủ khả năng giảng dạy, đảm bảo cho các lớp hoạt động liên tục, đúng lịch của khóa học.
 4. Có địa điểm giảng dạy và đủ điều kiện vật chất, đáp ứng yêu cầu trang thiết bị giảng dạy cho học viên.
 5. Có nguồn tài chính tối thiểu đủ để chi cho các hoạt động thường xuyên của Trung tâm trong năm đầu tiên.
 6. Biên bản thẩm định an toàn Phòng cháy chữa cháy do Công an quận/huyện cấp.
 7. Có chương trình giảng dạy.

Điều kiện giám đốc trung tâm:

Giám đốc trung tâm ngoại ngữ là người trực tiếp vận hành và quản lý trung tâm. Đồng thời còn là người chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề hoạt động của trung tâm. Theo Khoản 2, Điều 6 Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ, tin học thì giám đốc trung tâm phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Có nhân thân tốt;
 • Có năng lực quản lý;
 • Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
 • Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Điều kiện làm giáo viên giảng dạy của trung tâm:

 1. Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.
 2. Giáo viên là người Việt Nam đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
  • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
  • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
 3. Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
 4. – Giáo viên là người nước ngoài đủ Điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 • Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;
 • Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;
 • Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.
Điều kiện làm gia sư
Điều kiện làm gia sư

Thủ tục xin cấp phép hoạt động:

 • Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục nơi đặt địa chỉ trung tâm ngoại ngữ.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc, Sở giáo dục, và Đào tạo thẩm định cơ sở trung tâm đồng thời sẽ ra thông báo chấp thuận hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.
Thủ tục xin giấy phép hoạt động
Thủ tục xin giấy phép hoạt động

Để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục xin cấp phép hoạt động tư vấn du học, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Banner footer