Thủ tục thành lập nhóm trẻ mầm non

1. Thủ tục, trình tự thực hiện

  • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản gửi phòng giáo dục và đào tạo đề nghị kiểm tra các điều kiện thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
  • Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, phòng giáo dục và đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, nếu thấy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;
  • Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của phòng giáo dục và đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản cho phép thành lập. Trường hợp không cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản thông báo đến phòng giáo dục và đào tạo và tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ biết rõ lý do và hướng giải quyết.
  • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 7h-11h30, chiều từ 13h30-17h00 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, tết).

2. Cách thức thực hiện

  • Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ

  • Thành phần hồ sơ gồm có:
  • Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;
  • Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên giảng dạy tại lớp đó.
  • Số lượng bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.
Banner footer