Tư vấn mức đóng thuế khi chuyển nhượng phần vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

 • Tôi là Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên, tôi đang gặp vấn đề với hai thành viên còn lại về việc chuyển nhượng phần góp vốn. Xin tư vấn cho tôi các thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị để nộp thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Theo những thông tin bạn trao đổi, Luật Tân Hoàng Invest xin tư vấn sơ bộ cho bạn như sau:
 • Điều kiện chuyển nhượng phần vốn góp:
 • Trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp của thành viên, thì thành viên có quyền chuyển nhượng vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không là thành viên.

1. Thứ tự chuyển nhượng phần vốn góp: 

 • Trước tiên, phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 • Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
2. Thủ tục thay đổi thành viên công ty:
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên;
 • Quyết định của hội đồng thành viên;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Thông báo sổ thành viên công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng, giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • CMND/hộ chiếu công chứng của người nhận chuyển nhượng.

*Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên trong công ty, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và đồng thời thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng
3. Cách thức thực hiện: 

 • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
 • Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia theo địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn
4. Thuế phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn góp: 
 • Sau khi chuyển nhượng vốn góp doanh nghiệp cần tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhận cho người chuyển nhượng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.
 • Thuế suất thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp áp dụng theo biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

Cách tính thuế TNCN từ hoạt động chuyển vốn:

 • Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x 20%

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Tân Hoàng Invest, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ Luật Tân Hoàng để được tư vấn cụ thể!

Banner footer