Tư vấn thay đổi cổ đông, thành viên công ty

Tư vấn thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông Công ty

Đối với yêu cầu thay đổi thành viên/cổ đông của Công ty, các giai đoạn tư vấn và thực hiện công việc như sau:

Tư vấn thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông Công ty của Công ty luật Tân Hoàng Invest

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về thành viên và thay đổi thành viên công ty

Công ty luật Tân Hoàng Invest sẽ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung trên, gồm:

• Tư vấn điều kiện trở thành thành viên/cổ đông công ty;
• Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của thành viên công ty.

• Tư vấn điều kiện để thành viên tham gia vào ban lãnh đạo, người quản lý công ty;
• Tư vấn trình tự, thủ tục bổ sung hoặc rút thành viên công ty;
• Các nội dung khác có liên quan.

2. Hoàn thiện hồ sơ bổ sung/rút thành viên:

• Biên bản họp về việc bổ sung/rút thành viên;
• Quyết định về việc bổ sung/rút thành viên;
• Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Giấy ủy quyền;
• Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện thực hiện các thủ tục:

• Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;

4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
• Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu;
• Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống Website của luattanhoang.com
• Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp;

Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer