Tư vấn thay đổi người đại diện pháp luật công ty – Tư vấn thay đổi giám đốc – Tổng Giám đốc

1. Tư vấn các quy định của pháp luật về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp:

• Người đại diện theo pháp luật có thể là: Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH) hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch HĐQT (đối với Công ty cổ phần) hoặc Giám đốc (Tổng giám đốc)/Chủ tịch công ty (đối với Công ty TNHH 1 Thành viên là cá nhân).
• Công ty Luật Tân Hoàng Invest sẽ tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến nội dung trên, gồm: Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; Các nội dung khác có liên quan.

 

2. Hoàn thiện hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật:

• Biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
• Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
• Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Giấy ủy quyền;

• Các giấy tờ khác có liên quan.

3. Đại diện khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể:

• Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;
• Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;
• Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
• Tiến hành điều chỉnh thông tin về người đại diện tại cơ quan thuế.

4. Cam kết dịch vụ sau thay đổi:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho Doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi;
• Hướng dẫn thủ tục điều chỉnh đăng ký thuế;
• Cung cấp văn bản pháp luật có liên quan theo yêu cầu
• Đăng tải và quảng cáo thương hiệu trên hệ thống Website: luattanhoang.com
• Hỗ trợ tư vấn thường xuyên cho Doanh nghiệp;
• Giảm 10% phí dịch vụ lần tiếp theo./.

Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer