Giải Đáp Thắc Mắc Về Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ

Hiện nay, với sự phát triển và mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, lĩnh vực thương mại dịch vụ đang trở thành một trong những ngành có tốc độ phát triển đáng kể và tiềm năng khai thác lớn. Tuy nhiên, không phải ai cũng thấu hiểu về khái niệm “công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ” là gì cũng như quy trình thành lập công ty trong lĩnh vực này. Vì vậy, hãy cùng Luật Tân Hoàng tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này trong bài viết dưới đây nhé!

I. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ là công ty gì?

 • Thương mại đơn giản là việc trao đổi giữa các bên, có thể là tài sản, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức hoặc tiền tệ. Trong quá trình này, người bán là người cung cấp các nội dung này cho người mua và nhận lại một giá trị tương đương, có thể là tiền bằng cách thương lượng về giá cả, hoặc là hàng hóa và dịch vụ khác, ví dụ như thương mại hàng đổi hàng (barter).
 • Dịch vụ đề cập đến các hoạt động lao động của con người, không dựa vào hình thái vật thể và không liên quan đến việc chuyển đổi quyền sở hữu. Chúng được tạo ra để đáp ứng các nhu cầu sản xuất và cuộc sống hàng ngày của con người một cách hiệu quả và kịp thời.​
Công ty TNHH thương mại dịch vụ là gì?
Công ty TNHH thương mại dịch vụ là gì?
 • Thương mại dịch vụ, hay gọi là giao dịch dịch vụ, là quá trình thương mại tập trung vào việc trao đổi các dịch vụ giữa bên cung cấp và bên sử dụng. Quá trình này bao gồm nhiều bước liên quan mật thiết với nhau. Đối tượng chính của thương mại dịch vụ là dịch vụ, một sản phẩm không có hình dạng vật thể, và do đó, việc định nghĩa về thương mại dịch vụ thường không được đồng nhất.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ là một tổ chức có tên riêng, có tài sản, và có trụ sở giao dịch. Mục tiêu chính của công ty này là thực hiện các hoạt động liên quan đến việc trao đổi dịch vụ giữa các cá nhân và tổ chức với mục đích thương mại.

II. Sự khác biệt giữa công ty TNHH TM DV và công ty TNHH

So sánh sự khác nhau giữa công ty TNHH TMDV và TNHH
So sánh sự khác nhau giữa công ty TNHH TMDV và TNHH

Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) TM DV (Thương mại dịch vụ) và công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn) là hai hình thức công ty phổ biến trong quản lý doanh nghiệp, nhưng chúng có một số sự khác biệt quan trọng:

1. Mục đích kinh doanh:

 • Công ty TNHH TM DV (Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ): Công ty này thường được thành lập với mục đích kinh doanh chính liên quan đến việc trao đổi dịch vụ hoặc thương mại các loại dịch vụ với cá nhân hoặc tổ chức khác. Mục tiêu chính của công ty này là cung cấp dịch vụ cho thị trường và khách hàng.
 • Công ty TNHH (Trách nhiệm hữu hạn): Công ty TNHH mở rộng về loại hình kinh doanh. Nó có thể hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất đến thương mại và dịch vụ. Không có yêu cầu cụ thể về mục đích kinh doanh của công ty TNHH.

2. Trách nhiệm và quyền của chủ sở hữu:

 • Công ty TNHH TM DV: Chủ sở hữu công ty này thường có trách nhiệm hữu hạn đối với công ty và không phải chịu trách nhiệm cá nhân với nợ nhiều hơn số vốn mà họ đã đầu tư vào công ty.
 • Công ty TNHH: Chủ sở hữu công ty TNHH cũng có trách nhiệm hữu hạn đối với công ty, tương tự như công ty TNHH TM DV.

3. Quyền lực quản lý:

 • Công ty TNHH TM DV: Công ty này thường có một số quyền lực quản lý và kiểm soát trong việc cung cấp dịch vụ và quản lý hoạt động thương mại.
 • Công ty TNHH: Công ty TNHH cũng có quyền lực quản lý tương tự như công ty TNHH TM DV, nhưng nó có tính linh hoạt hơn về mục đích kinh doanh.

III. Hồ sơ để thành lập công ty TNHH thương mại

Để thành lập công ty TNHH thương mại dịch vụ, bạn cần chuẩn bị một hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (có sẵn mẫu).
 • Bản dự thảo về các Điều lệ của công ty.
 • Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên).
 • Bản sao công chứng/chứng thực của CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của Chủ sở hữu/thành viên góp vốn và người đại diện theo quy định pháp luật.

Số lượng hồ sơ cần nộp: 1 bộ.

IV. Thủ tục, quy trình đăng ký công ty TNHH dịch vụ

Thủ tục và quy trình đăng ký công ty TNHH dịch vụ
Thủ tục và quy trình đăng ký công ty TNHH dịch vụ

Bước 1: Đảm bảo chuẩn bị thông tin cần thiết theo các yêu cầu sau đây:

 • Tên công ty:phải tuân theo quy định, không trùng lặp, và không nằm trong danh sách tên bị cấm theo Luật Doanh nghiệp. Lựa chọn tên nên tập trung vào tính dễ nhớ, ngắn gọn, và thể hiện sự liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty cung cấp.
 • Địa chỉ công ty: không đặt ở nhà tập thể hoặc căn hộ chung cư
 • Danh sách ngành nghề kinh doanh dự kiến: Các ngành, nghề kinh doanh cần phải tuân theo danh mục quy định và cung cấp mã cấp 4 tương ứng. Đối với các ngành, nghề kinh doanh có yêu cầu điều kiện, bạn cần đáp ứng đủ các quy định pháp luật.
 • Vốn điều lệ: Cân nhắc tương quan giữa khả năng tài chính và quy mô của công ty để xác định vốn điều lệ phù hợp. Trong nhiều trường hợp về thương mại và dịch vụ, không có yêu cầu về số tiền vốn tối thiểu. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như Bưu chính và chuyển phát trong nước… có yêu cầu vốn tối thiểu để có thể đăng ký hoạt động.
 • Người đại diện theo pháp luật của công ty: Người đại diện phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực hành vi dân sự theo quy định và phải từ 18 tuổi trở lên…. Bạn có thể tự quản lý hoặc tuyển dụng người đại diện cho công ty tùy thuộc vào mục tiêu kinh doanh của bạn.

Bước 2: Điền hồ sơ 

Để thành lập công ty TNHH thương mại dịch vụ, bạn cần soạn thảo hồ sơ sau để nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh:

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp, kèm chữ ký ở trang cuối của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản dự thảo Điều lệ công ty, có chữ ký của chủ sở hữu công ty (đối với công ty TNHH 1 thành viên) hoặc thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên), cùng với chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên).
 • Bản sao hợp lệ của CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với các thành viên cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương đối với chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn là tổ chức.
 • Giấy đề nghị điền các thông tin sau:
  • Tên công ty.
  • Địa chỉ trụ sở chính, số fax, số điện thoại, Email (nếu có).
  • Nghề hoặc ngành hoạt động kinh doanh.
  • Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ sở hữu hoặc vốn góp của các thành viên.
  • Thông tin đăng ký thuế: Phương pháp tính thuế, năm tài chính, số lượng lao động, hình thức hạch toán,…
  • Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty, bao gồm họ tên, nơi đăng ký HKTT, quốc tịch, số CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Bước 3: Gửi hồ sơ

 • Để đăng ký thủ tục thành lập công ty TNHH thương mại và dịch vụ, bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, nơi công ty có trụ sở chính. Nếu công ty ủy quyền một người khác đi nộp thay, hãy đảm bảo có giấy ủy quyền cho người đó.
 • Có thể nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ sau: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, các cán bộ thụ lý sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Trong trường hợp cần sửa đổi hoặc bổ sung thông tin, họ sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể điều chỉnh. Sau khi sửa đổi, bạn sẽ cần nộp lại hồ sơ.
 • Nếu hồ sơ của bạn được xem là hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo qua email đã đăng ký. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được cấp trong vòng 3 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Đặt con dấu doanh nghiệp

 • Khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty TNHH thương mại và dịch vụ cần thực hiện việc đặt con dấu tròn của doanh nghiệp để sử dụng. Theo Điều 43 của Luật Doanh nghiệp 2020, không còn yêu cầu thủ tục thông báo mẫu con dấu nữa. Từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không phải thực hiện bước này. Điều này giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian cũng như chi phí cho doanh nghiệp. Lưu ý rằng bạn có thể đặt nhiều dấu để sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Bước 5: Công bố thông tin của doanh nghiệp

Công ty cần công bố thông tin doanh nghiệp như sau:

Công ty sẽ phải thông báo công khai trên trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy trình của Phòng đăng ký kinh doanh và sau đó phải trả lệ phí. Thông tin công bố của doanh nghiệp sẽ bao gồm:

 • Nghề, ngành kinh doanh của công ty.
 • Danh sách tất cả cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Trong trường hợp thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh, bạn phải thực hiện thông báo công khai trên cổng thông tin trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thay đổi. Thông tin công bố sẽ được duyệt sau đó đăng tải trong khoảng 30 ngày.

Bước 6: Tiến hành hoạt động doanh nghiệp

 • Nộp tờ khai lệ phí môn bài qua chữ ký số điện tử (từ ngày 25/2/2020, công ty được miễn phí lệ phí môn bài năm đầu tiên khi thành lập).
 • Treo biển hiệu công ty tại trụ sở chính và thông báo phát hành và sử dụng hóa đơn GTGT.
 • Công ty đặt biển hiệu sau đó treo biển hiệu tại trụ sở chính để dễ quản lý và thu hút khách hàng. Hình thức và kích thước biển hiệu được doanh nghiệp tự quyết định, nhưng trên biển hiệu phải đưa đầy đủ thông tin về tên công ty, địa chỉ trụ sở, mã số thuế, số điện thoại…
 • Công ty TNHH thương mại và dịch vụ cần thực hiện thủ tục thông báo phát hành hóa đơn GTGT đến cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Sau khi phát hành, hóa đơn GTGT có thể sử dụng và phải tuân thủ quy định của pháp luật.
 • Mở tài khoản ngân hàng cho công ty.
 • Người đại diện pháp luật của công ty TNHH thương mại và dịch vụ cần chuẩn bị giấy đăng ký doanh nghiệp (bản sao), con dấu, và bản sao chứng minh nhân dân, điều lệ công ty. Điều này dùng để thực hiện thủ tục mở tài khoản ngân hàng dưới sự hướng dẫn của chuyên viên ngân hàng.

Bước 7: Thực hiện thủ tục báo cáo thuế đúng kỳ hạn

Theo lịch định kỳ, công ty cần thực hiện báo cáo thuế hàng quý hoặc hàng năm và hoàn thiện sổ sách kế toán. Trong quá trình này, công ty phải có dịch vụ kế toán hoặc tuyển dụng kế toán để thực hiện các thủ tục báo cáo thuế theo quy định.

Lưu ý: Sau khi đã hoạt động, công ty phải tuân thủ mọi quy định và thực hiện việc thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật để tránh rủi ro và tránh bị phạt thuế cao nếu có sai sót.

Doanh nghiệp cần chú ý đến các loại thuế và thời hạn đóng thuế sau khi thành lập công ty:

 • Lệ phí môn bài: Đóng theo vốn điều lệ, hạn chót là trước ngày 30/1 của năm tài chính.
 • Thuế giá trị gia tăng (VAT): Đóng theo quý và báo cáo thuế theo quy định của doanh nghiệp.
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đóng sau khi kết thúc năm tài chính.
 • Thuế xuất khẩu (áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động xuất khẩu hàng hóa): Đóng khi có hoạt động xuất khẩu hàng hóa.
 • Thuế nhập khẩu (áp dụng cho doanh nghiệp thực hiện hoạt động nhập khẩu): Đóng khi có hoạt động nhập khẩu hàng hóa cho công ty.

V. Điều kiện để thành lập công ty TMDV là gì?

Các cá nhân, chủ thể cần tuân thủ một số điều kiện sau đây trước khi thành lập công ty TMDV

1. Chủ thể thành lập doanh nghiệp

Đối với chủ thể thành lập doanh nghiệp
Đối với chủ thể thành lập doanh nghiệp

Về điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp, các thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật phải tuân theo các quy định sau đây:

 • Phải là công dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài.
 • Tuổi từ đủ 18 trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự.
 • Không nằm trong danh sách đối tượng bị cấm quản lý và thành lập doanh nghiệp, theo quy định tại khoản 2 của Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Lưu ý: Người đại diện theo pháp luật không cần phải tham gia góp vốn vào công ty.

2. Tên công ty

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, tên của công ty TNHH thương mại dịch vụ bằng tiếng Việt cần tuân theo các quy định sau đây:

 • Phải bao gồm 2 thành phần: “Công ty TNHH” và tên riêng của công ty. Ví dụ: “Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nina.”
 • Tên không được trùng hoặc tạo sự nhầm lẫn với tên của các doanh nghiệp đã được đăng ký trước đó trên toàn quốc.
 • Không được sử dụng tên của các cơ quan nhà nước hoặc tổ chức chính trị – xã hội để đặt tên cho doanh nghiệp.
 • Không sử dụng từ ngữ hoặc ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, đạo đức, văn hóa và thuần phong mỹ tục để đặt tên riêng cho doanh nghiệp.

3. Địa chỉ công ty

Điều kiện về địa chỉ công ty
Điều kiện về địa chỉ công ty

Theo quy định của Điều 42 của Luật Doanh nghiệp và Điều 6 của Luật Nhà ở, địa chỉ công ty cần tuân thủ các yêu cầu sau:

 • Địa chỉ doanh nghiệp phải nằm trên lãnh thổ Việt Nam và phải được xác định cụ thể bằng các thông tin sau: Số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường, thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương.
 • Không được sử dụng địa chỉ của các loại tòa nhà như nhà chung cư, nhà tập thể hoặc tòa nhà chỉ có mục đích để ở làm địa chỉ của công ty.
 • Doanh nghiệp có thể sử dụng địa chỉ từ nhà riêng có sổ đỏ, địa chỉ của tòa nhà văn phòng hoặc các khu vực có mục đích kinh doanh thương mại dịch vụ để đăng ký kinh doanh, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện khi có đầy đủ giấy tờ chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp, như hợp đồng thuê văn phòng hoặc hợp đồng thuê nhà và các tài liệu tương tự.

4. Ngành nghề kinh doanh

 • Để hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký các ngành nghề có liên quan đến hoạt động thương mại (như bán buôn, bán lẻ, v.v.) và hoạt động dịch vụ (như vận tải, tư vấn, quảng cáo, v.v.).
 • Các ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký phải tuân thủ Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam và các quy định của các văn bản pháp luật chuyên ngành.

5. Vốn điều lệ

Điều kiện về vốn điều lệ
Điều kiện về vốn điều lệ

Khi đăng ký ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định sau:

 • Các ngành nghề liên quan đến hoạt động thương mại như bán buôn, bán lẻ và nhiều ngành khác không yêu cầu điều kiện về vốn pháp định.
 • Trong các ngành nghề liên quan đến hoạt động dịch vụ, có những ngành có yêu cầu về vốn pháp định hoặc vốn ký quỹ như dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ việc làm và nhiều lĩnh vực khác. Do đó, các doanh nghiệp cần kiểm tra thật kỹ lưỡng những điều kiện trước khi tiến hành đăng ký từng ngành nghề.
 • Tùy thuộc vào quy mô và khả năng tài chính, doanh nghiệp nên đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp. Không nên đăng ký mức vốn điều lệ quá thấp hoặc quá cao để đảm bảo có đủ vốn điều lệ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về công ty TNHH thương mại dịch vụ mà Luật Tân Hoàng đã đặc biệt giới thiệu đến quý bạn đọc. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có cái nhìn tổng quan nhất về lĩnh vực thương mại dịch vụ nhé! Trân trọng!
Banner footer