Sáp nhập công ty cổ phần

Sáp nhập công ty cổ phần là việc một hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty cổ phần khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Dịch vụ tư vấn sáp nhập Công ty Luật Tân Hoàng Invest

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục sáp nhập Công ty cổ phần:

• Điều 153 Luật Doanh nghiệp;
• Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục sáp nhập doanh nghiệp.

2. Tư vấn của Luật Tân Hoàng Invest về sáp nhập công ty cổ phần:

• Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sáp nhập Công ty cổ phần;
• Tư vấn thủ tục và điều kiện sáp nhập Công ty cổ phần;
• Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông của từng công ty để thông qua nội dung sáp nhập công ty;
• Tư vấn hợp đồng sáp nhập và thông qua các nội dung sáp nhập;
• Tư vấn về cơ cấu hoạt động của Công ty cổ phần được sáp nhập;
• Tư vấn phương án sử dụng lao động sau đối với công ty bị sáp nhập và công ty được sáp nhập sau khi thực hiện thủ tục sáp nhập Công ty cổ phần;
• Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành cổ phần, trái phiếu của công ty sáp nhập;
• Tư vấn thời hạn thực hiện sáp nhập;
• Tư vấn về Công ty cổ phần được sáp nhập, bao gồm: ngành nghề vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp giữa các cổ đông, người đại diện trước pháp luật, cơ cấu tổ chức và hoạt đông của Công ty cổ phần được sáp nhập…;
• Tư vấn xây dựng Điều lệ Công ty cổ phần được sáp nhập;
• Tư vấn các vấn đề về thuế trong quá trình sáp nhập Công ty cổ phần, như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp …;
• Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình sáp nhập và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó;
• Tư vấn chấm dứt tồn tại của Công ty cổ phần bị sáp nhập.

3. Tiến hành các thủ tục sáp nhập công ty cổ phần theo đại diện uỷ quyền của Công ty Luật Tân Hoàng Invest

a. Công ty Luật Tân Hoàng Invest tiến hành tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ sáp nhập Công ty cổ phần, bộ hồ sơ cơ bản gồm:
• Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty (của công ty bị sáp nhập và công ty được sáp nhập);
• Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc sáp nhập Công ty;
• Hợp đồng sáp nhập Công ty cổ phần;
• Giấy đề nghị đăng ký
• Điều lệ Công ty cổ phần được sáp nhập;
• Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần được sáp nhập;
• Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
• Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân sau của thành viên mới:(i) Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam, (ii) Hộ chiếu Việt Nam, Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài, (iii) Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, (iv) Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam;
• Ban sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký  hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp cổ đông sáng lập là pháp nhân;
• Các giấy tờ liên quan khác…
b. Đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục sáp nhập tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cam kết sau khi sáp nhập doanh nghiệp:

• Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc sáp nhập.
• Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến nội dung sáp nhập.
Ngoài ra thì luật Tân Hoàng còn hỗ trợ dịch vụ thành lập công ty, tư vấn thủ tục mở công ty tnhh, hay là những thủ tục cần thiết liên quan đến lập công ty cổ phần mới. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ hotline để biết thêm thông tin chi tiết
Hãy liên hệ với Công ty Luật Tân Hoàng Invest để được cung cấp dịch vụ pháp lý tốt nhất với chi phí thấp nhất!

Banner footer