Hồ sơ thủ tục thành lập công ty con theo quy định mới nhất năm 2023

Một trong các đơn vị trực thuộc công ty chính thường được gọi là công ty con. Cụm từ “công ty mẹ” và “công ty con” đã trở nên phổ biến, nhưng có thể chưa phải ai cũng thấu hiểu rõ ý nghĩa của chúng. Trong bài viết dưới đây, Luật Tân Hoàng sẽ tìm hiểu về khái niệm thành lập công ty con và các thủ tục cần thiết để thực hiện quá trình này trong thời đại hiện nay.

1. Công ty mẹ, công ty con là gì?

Luật Doanh nghiệp mới nhất không đưa ra định nghĩa cụ thể cho khái niệm “công ty con” tập trung thay vào đó vào việc định nghĩa “công ty mẹ”. Để hiểu rõ hơn về khái niệm “công ty con” chúng ta cần trước hết tìm hiểu về “công ty mẹ” và mối quan hệ giữa hai loại công ty này.

 • Theo Khoản 1 Điều 195 của Luật Doanh nghiệp, một công ty được coi là công ty mẹ của một công ty khác trong ba trường hợp sau:
Khái niệm về thành lập công ty mẹ và công ty con
Khái niệm về thành lập công ty mẹ và công ty con
 • Trường hợp 1: Công ty mẹ sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty TNHH hoặc trên 50% tổng số cổ phần phổ thông của công ty cổ phần.
 • Trường hợp 2: Công ty mẹ được quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các chức danh quan trọng trong công ty con, như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty con.
 • Trường hợp 3: Công ty mẹ có quyền hạn ra quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty con.

Dựa trên quy định trên, có thể hiểu rằng “công ty con” là một công ty mà công ty mẹ sở hữu trên 50% số vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần phổ thông. Các chức danh quan trọng trong công ty con, chẳng hạn như thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thường sẽ được bổ nhiệm bởi công ty mẹ, và quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ cũng thuộc về công ty mẹ.

Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp mới nhất cũng quy định mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con như sau:

 • Công ty con không được đầu tư mua cổ phần của công ty mẹ nếu công ty mẹ là công ty cổ phần. Tương tự, công ty con không được quyền góp vốn vào công ty mẹ nếu công ty mẹ là công ty TNHH.
 • Các công ty con thuộc cùng một công ty mẹ không được phép đồng loạt góp vốn hoặc mua cổ phần để sở hữu chéo giữa chúng.
 • Nếu công ty mẹ sở hữu từ 65% vốn nhà nước trở lên, các công ty con thuộc công ty mẹ này cũng không được phép cùng nhau đầu tư, mua cổ phần vào cùng một doanh nghiệp khác hoặc thành lập cùng một doanh nghiệp mới.

2. Đặc điểm của công ty con

Theo Điều 195 của Luật Doanh nghiệp 2020, các đặc điểm quan trọng của công ty con bao gồm:

Những đặc điểm quan trọng khi thành lập công ty
Những đặc điểm quan trọng khi thành lập công ty
 • Công ty con có thể được tổ chức dưới một trong các hình thức sau đây: công ty TNHH, công ty liên doanh, hoặc công ty ở nước ngoài, nhưng phải tuân theo quy định của pháp luật.
 • Không đầu tư vào công ty mẹ: Công ty con không được phép đầu tư bằng cách mua cổ phần hoặc góp vốn vào công ty mẹ.
 • Không góp vốn chéo giữa các công ty con: Các công ty con thuộc cùng một công ty mẹ không thể đồng thời góp vốn hoặc mua cổ phần để sở hữu nhau.
 • Hạn chế đối với công ty con trong công ty mẹ sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước: Nếu công ty mẹ sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước, các công ty con của công ty mẹ này không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác hoặc thành lập công ty mới.

Điều này giúp quy định và kiểm soát quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con, đặc biệt là trong trường hợp công ty mẹ sở hữu một lượng lớn vốn nhà nước.

3. Hồ sơ thành lập công ty con bao gồm

Để thành lập công ty con, doanh nghiệp cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

Một số giấy tờ trước khi thành lập công ty
Một số giấy tờ trước khi thành lập công ty
 • Giấy đăng ký thành lập công ty con.
 • Quyết định thành lập công ty con cho công ty mẹ.
 • Biên bản họp hội đồng thành viên quản trị về việc thành lập công ty con.
 • Thông báo việc thành lập công ty con cho công ty mẹ.
 • Dự thảo điều lệ của công ty.
 • Danh sách  kèm theo bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên. Áp dụng trong trường hợp là công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.
 • Văn bản xác nhận vốn pháp lý từ cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh mà pháp luật quy định cần có vốn.
 • Chứng chỉ hành nghề của thành viên công ty và cá nhân khác liên quan đối với công ty hoạt động cần có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

4. Thủ tục thành lập công ty con năm 2023

Quy trình thành lập công ty con sẽ bao gồm các bước sau đây:

Tư vấn và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu
Tư vấn và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu
 • Bước 1: Tư vấn quy trình thành lập công ty: Chuyên viên tư vấn của chúng tôi sẽ họp gặp và trao đổi trực tiếp với khách hàng để xác định nhu cầu của họ và giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc thành lập công ty con.
 • Bước 2: Chuẩn bị thông tin và tài liệu cho việc thành lập công ty: Chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các thông tin cần thiết để soạn thảo hồ sơ.
 • Bước 3: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty con: Sau khi đã có đủ thông tin và tài liệu, chúng tôi sẽ thực hiện việc soạn thảo hồ sơ và gửi cho khách hàng để ký duyệt.
 • Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh: Hồ sơ thành lập công ty con sau khi hoàn thành sẽ được chúng tôi nộp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả sau khi hồ sơ đã được nộp.
 • Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho công ty Khi hồ sơ được chấp nhận và coi là hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng nhận giấy chứng nhận này.
 • Bước 6: Tiến hành thủ tục khắc dấu và công bố thông tin về việc thành lập công ty Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục khắc dấu và công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp thay mặt cho khách hàng.

5. Một số câu hỏi liên quan đến quá trình thành lập công ty con

Dưới đây là một số câu hỏi liên quan đến quá trình thành lập công ty con:

Những câu hỏi thắc mắc trong quá trình thành lập công ty
Những câu hỏi thắc mắc trong quá trình thành lập công ty

Công ty con được hiểu là gì?

Một cách đơn giản, công ty con là một công ty mà một công ty khác sở hữu trên 50% vốn điều lệ của nó.

Công ty thành viên là gì trong doanh nghiệp?

Công ty thành viên là công ty mà một công ty khác sở hữu dưới 50% cổ phần. Một công ty có thể là thành viên của nhiều công ty khác, nhưng chỉ có thể là công ty con của một công ty duy nhất.

Vì sao cần phải thành lập công ty con?

Dưới đây là một số lý do mà bạn nên xem xét khi quyết định thành lập công ty con:

 • Quản lý đa ngành nghề: Thành lập công ty con giúp quản lý hoạt động kinh doanh đa ngành nghề dễ dàng hơn và cho phép quản lý lợi nhuận, thu chi một cách cụ thể từng lĩnh vực.
 • Phát triển chuyên môn: Công ty con tập trung vào một lĩnh vực cụ thể thường phát triển hiệu quả hơn so với một công ty “ôm” nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Cạnh tranh nội bộ: Nhiều công ty ngày nay thành lập nhiều công ty con hoạt động trong cùng một ngành để tạo ra sự cạnh tranh nội bộ, từ đó nâng cao hiệu suất kinh doanh và sản xuất.
 • Lợi ích hơn so với chi nhánh: Thành lập công ty con mang lại nhiều lợi ích hơn so với việc thành lập chi nhánh và đồng thời đòi hỏi trách nhiệm quản lý cao hơn.

Thành lập công ty nộp hồ sơ tại đâu? Thời gian bao lâu thì xong?

Để nộp hồ sơ thành lập công ty con, bạn cần đến Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) tại địa điểm mà công ty con có trụ sở chính.

Thời gian xử lý hồ sơ thường kéo dài trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Sau khi hoàn tất, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (ĐKKD) cho công ty con của bạn.

Nếu bạn đang cân nhắc việc thành lập công ty tại Việt Nam và cảm thấy còn đang gặp khó khăn, hy vọng rằng bài viết này có thể giúp bạn một phần nào đó trong quá trình quyết định thành lập công ty con. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với Luật Tân Hoàng để được tư vấn miễn phí bởi các chuyên viên có kinh nghiệm.

Banner footer