Công ty đại chúng là gì? Thủ tục đăng ký công ty đại chúng 2023

Công ty đại chúng là gì? Đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là những nhà đầu tư chứng khoán. Để hiểu rõ hơn về công ty đại chúng là gì và những thủ tục pháp lý có liên quan, bạn đọc hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật Tân Hoàng Invest. Bài viết sẽ khái quát các quy định pháp luật về thủ tục đăng ký cũng như những ưu, khuyết điểm của công ty này để bạn có những kiến thức nền tảng về công ty đại chúng.

Công ty đại chúng là gì? 

Công ty đại chúng bản chất là những công ty cổ phần thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu xuất hiện công khai trên thị trường chứng khoán.

Định nghĩa công ty đại chúng là gì?
Định nghĩa công ty đại chúng là gì?

Theo Luật Chứng khoán 2019, công ty cổ phần được công nhận là công ty đại chúng nếu thuộc ba loại hình sau:

 • Thứ nhất, công ty chào bán cổ phiếu ra công chúng.
 • Thứ hai, công ty có cổ phần được niêm yết tại Sở giao dịch hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán.
 • Thứ ba, công ty phải tuân thủ điều kiện nhất định về số lượng nhà đầu tư là 100 cổ đông và vốn điều lệ từ 30 tỷ trở lên

Đây cũng là những điều kiện cần và đủ để trở thành công ty đại chúng.Luật Tân Hoàng Invest sẽ giải thích rõ hơn về những điều kiện này.

Cần những điều kiện gì để trở thành công ty đại chúng?

Để đạt đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng bản thân công ty đó đã được lập công ty cổ phần. Vì công ty đại chúng có liên quan đến vấn đề phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra thị trường chứng khoán để huy động vốn. Công ty phải có quy mô “đủ lớn” để đạt được tính “đại chúng”. “Đủ lớn” ở đây được thể hiện thông qua hai khía cạnh là vốn điều lệ và số lượng cổ đông. Pháp luật Việt Nam quy định:

 • Về vốn điều lệ công ty đại chúng phải thực góp ít nhất từ 30 tỷ đồng trở lên. Đồng thời số lượng cổ đông tối thiểu là 100 người, không kể các nhà đầu tư là các tổ chức bên lĩnh vực tài chính như công ty tài chính, công ty bảo hiểm, Công ty chứng khoán và các tổ chức quản lý quỹ, Ngân hàng thương mại,…
Công ty đại chúng phải đáp ứng đủ về vốn điều lệ và số lượng cổ đông
Công ty đại chúng phải đáp ứng đủ về vốn điều lệ và số lượng cổ đông

Bên cạnh số lượng, công ty đại chúng cần thêm hai điều kiện sau:

 • Công ty cổ phần phải nộp hồ sơ đăng ký trở thành công ty đại chúng tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn điều lệ và sở hữu số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của pháp luật.
 • Sau khi công ty đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, công ty phải thực hiện phát hành cổ phiếu và chào bán thành công cho công chúng thì mới được công nhận là công ty đại chúng hợp pháp.

Quyền và nghĩa vụ theo luật pháp đối với công ty đại chúng

 • Sau khi công ty hoàn thành việc đăng ký và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất thủ tục thanh lap cong ty đại chúng thì có các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 34 Luật chứng khoán năm 2019.

Về quyền của công ty đại chúng

 • Công ty đại chúng có quyền chào bán cổ phần hoặc cổ phiếu riêng lẻ.
 • Công ty đại chúng cũng có quyền được mua lại cổ phiếu công ty phát hành.
 • Cổ đông của công ty đại chúng có quyền khởi kiện để thu hồi khoản lợi nhuận từ các giao dịch cổ phiếu không công bằng.
Công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu công ty đã phát hành
Công ty đại chúng có quyền mua lại cổ phiếu công ty đã phát hành

Về nghĩa vụ theo pháp luật của công ty đại chúng

 • Một là, công ty đại chúng phải có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Hai là, công ty có nghĩa vụ tuân thủ quy định về quản trị theo quy định của Luật chứng khoán 2019.
 • Ba là, công ty có nghĩa vụ thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
 • Bốn là, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký, công ty đại chúng phải tiên tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu hoặc trái phiếu trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết. Bên cạnh đó, công ty đại chúng cũng có quyền nộp hồ sơ đăng ký niêm yết khi đáp ứng các điều kiện niêm yết chứng khoán sau 02 năm kể từ ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống giao dịch.
Công ty đại chúng phải có nghĩa vụ công bố thông tin
Công ty đại chúng phải có nghĩa vụ công bố thông tin

Ưu, nhược điểm của công ty đại chúng là gì?

Ưu điểm

 • Công ty đại chúng dễ dàng phát hành cổ phiếu, trái phiếu ra thị trường chứng khoán để huy động vốn.
 • Các cổ đông của công ty đại chúng có thể giám sát hoạt động của công ty chặt chẽ hơn do công ty phải tuân thủ các quy định về kiểm toán và công bố báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Vì huy động vốn từ các nhà đầu tư nên Nhà nước có thể giảm được gánh nặng phải trợ giúp vốn ngân sách cho công ty.
Công ty đại chúng dễ dàng phát hành cổ phiếu
Công ty đại chúng dễ dàng phát hành cổ phiếu

Nhược điểm

 • Khi phát hành cổ phiếu ra thị trường, công ty sẽ phải chịu các chi phí đợt phát hành như: chi phí hồ sơ, giấy tờ để xin phép, chi phí thuê kiểm toán để lập báo cáo tài chính, chi phí quảng cáo,…
 • Vì số lượng cổ đông lớn nên cơ cấu cổ đông thường xuyên thay đổi dẫn đến việc thiếu sự ổn định trong quản lý công ty, khó quản lý cổ đông. Đặc biệt khi có sự thay đổi của những cổ đông lớn.
 • Vì công ty đại chúng phải công khai hoạt động cho các nhà đầu tư nên đối thủ cạnh tranh sẽ biết và gây bất lợi cho công ty.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Luật chứng khoán năm 2019 quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký công ty đại chúng như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Giấy đăng ký thành lập công ty đại chúng;
Công ty đại chúng cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Công ty đại chúng cần có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty theo quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký công ty đại chúng;
 • Bản công bố thông tin bao gồm thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty, cơ cấu cổ đông, các thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các thông tin khác của công ty đại chúng;
 • Báo cáo tài chính gần nhất của công ty được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập. Trường hợp công ty tăng vốn điều lệ sau khi kỳ kế toán năm gần nhất kết thúc thì công ty phải bổ sung vào báo cáo tài chính kỳ gần nhất.

Như vậy, để trở thành công ty đại chúng, doanh nghiệp cần lưu ý chuẩn bị đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan để tiến hành đăng ký công ty thuận lợi và nhanh chóng.

Qua bài viết trên Luật Tân Hoàng Invest đã giải thích rõ công ty đại chúng là gì và những vấn đề liên quan. Nếu cần giúp đỡ về pháp lý về thủ tục mở công ty tnhh, hay những dịch vụ liên quan đến thành lập công ty tại Hà Nội quý khách vui lòng liên hệ hotline 0961991038 để đội ngũ chúng tôi có thể hỗ trợ nhanh nhất. Đừng quên đón đọc những thông tin về luật pháp tại trang web của Luật Tân Hoàng Invest!

Banner footer